Відгуки роботодавців

завідувач кафедри

Бабаєв Михайло Михайлович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 107

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273 – Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма «Електровози та електропоїзди»
Наступна акредитація – у 2021 році