Силабуси навчальних дисциплін

завідувач кафедри

Каргін Анатолій Олексійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 2, кабінет 201

Галузь знань 12 – Інформаційні технології
Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Технології штучного інтелекту»