Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Мороз Володимир Ілліч

д.т.н., професор, академік Транспортної ауадемії України, дипломований "Європейський інженер-педагог (ING-PAED IGIP)"

корпус 2, поверх 3, кабінет 316

Кафедра проводить постійну науково-методичну роботу. За останній час професорсько-викладацьким складом кафедри було розроблено і підготовлено до видання типові та робочі програми з профільних дисциплін для студентів механіко-енергетичного, будівельного та факультету управління процесами перевезень, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних і лабораторних занять, методичні вказівки до виконання курсових проектів, курсових робіт, контрольних робіт та рограхунково-графічних робіт.