ОНП «Організація перевезень і управління на транспорті»

Завідувач кафедри

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

корпус 3, поверх 3, кабінет 333

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02 – Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Організація перевезень і управління на транспорті»

Термін дії сертифікату до 16.06.2025


Знайомство з матеріальним забезпеченням освітньо-наукової (магстерської) програми «Організація перевезень і управління на транспорті»


Думки фахівців про освітню програму:

Історія успіху: випускник УкрДУЗТ Максим Листопад

ІСТОРІЯ УСПІХУ: ВИПУСКНИК УКРДУЗТ КОСТЯНТИН ЛІСОВИЙ