Дисципліни загальної та професійної підготовки

Завідувач кафедри

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

корпус 3, поверх 3, кабінет 333

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02 – Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Організація перевезень і управління на транспорті»

 

 

Приєднані файли