Дисципліни загальної та професійної підготовки

Завідувач кафедри

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

корпус 3, поверх 3, кабінет 333

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02 – Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Транспортний сервіс та логістика»

 

Приєднані файли