Дисципліни вільного вибору студента

завідувач кафедри

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 401

Рівень вищої освіти:             третій

Ступінь вищої освіти:          доктор філософії

Галузь знань:                          27 Транспорт

Спеціальність:                        275 Транспортні технології (залізничний транспорт)

Приєднані файли