Навчально-методична робота кафедри

Завідувач кафедри

Ковальов Антон Олександрович

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 4, кабінет 402

Колективом кафедри УВКР за останній період було видано 2 підручника, 3 монографії, 6 навчальних посібників, один з яких з грифом Міністерства освіти та науки, більше 300 статей та 85 методичних розробок, отримано 21 авторське свідоцтво. Навчально-методична база кафедри постійно оновлюється.

Основними науково-методичними та навчально-методичними розробками кафедри за останні роки є:

Навчально-методична робота кафедри

1. Організація виконання вантажних і складських операцій: Навч. посібник / О.В. Лаврухін, Д.В. Ломотько, Є.С. Альошинський та ін.; за заг. ред. С.В. Панченка. – Харків: УкрДУЗТ, 2015.

Посібник містить лекційний і додатковий довідковий матеріал з дисципліни «Організація виконання вантажних операцій». Посібник також може бути використаний при виконанні курсових робіт і проектів, розрахунково-графічних робіт, розділів дипломних проектів, присвячених розробленню заходів удосконалення експлуатаційних показників і властивостей пристроїв та механізмів при виконанні вантажних і складських операцій.

 

Навчально-методична робота кафедри

2. Транспортне право: Навч. посібник / О.В. Лаврухін, А.О. Ковальов, С.М. Продащук та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2015.

Посібник призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”, зокрема за освітніми програмами “Організація перевезень і управління на транспорті” та “Організація правової та експедиторської діяльності”.

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

3. Організація вантажної роботи на транспорті: навчальний посібник. – 2-е вид. / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, А.О. Ковальов та ін. – Х.; 2015.

Навчальний посібник призначено  призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

4. Тенденції розвитку технологій управління вагоно- і поїздопотоками в міжнародному сполученні територією України: Монографія / С.В. Панченко, О.В. Лаврухін, В.М. Запара та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2016.

Монографія видавалася в межах розробки держбюджетної науково-дослідної роботи “Формування та шляхи реалізації організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів у міжнародних перевезеннях”. Монографію призначено для магістрів, які навчаються за напрямом підготовки “Транспортні технології (на залізничному транспорті)” та спеціалістів транспортної галузі.

 

 

 Навчально-методична робота кафедри Навчально-методична робота кафедриНавчально-методична робота кафедри5. Вантажні перевезення на залізничному транспорті: Підручник / О.В. Лаврухін та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2015-2017. – Ч.1,2,3.

 

Підручник призначено для поглиблення знань бакалаврів і магістрів, які навчаються за напрямом підготовки “Транспортні технології (на залізничному транспорті)” усіх форм навчання.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

6. Тарифи на транспорті: Навч. посібник / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, Я.В. Запара та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2017.

Навчальний посібник призначено  призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”. Він містить лекційний матеріал з дисципліни “Тарифи на транспорті”. Навчальний посібник також може бути використаний при виконанні практичних, розрахункових (контрольних) робіт, розділів дипломних проектів, присвячених розрахункам тарифів при перевезенні різними видами транспорту.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

7. Транспортно-експедиторська діяльність: Навч. посібник / В.М. Запара, С.М. Продащук, А.Л. Кравець та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2017.

Навчальний посібник призначено  призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”. Він містить лекційний матеріал з дисципліни “Транспортно-експедиторська діяльність”. Навчальний посібник також може бути використаний при виконанні курсових робіт і проектів, розділівдипломних проектів, присвячених розробленню заходів удосконалення технології обслуговування вантажів і клієнтів.

 

Навчально-методична робота кафедри

8. Актово-претензійна робота на залізничному транспорті: Навчальний посібник / Костєнніков О.М. та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2018.

Навчальний посібник призначено для поглиблення знань магістрів напряму підготовки “Транспортні технології (на залізничному транспорті)” усіх форм навчання, а також слухачів інститутів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, викладачів та аспірантів.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

9. Організація перевезення небезпечних вантажів: Навчальний посібник / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, А.О. Ковальов – Харків: УкрДУЗТ, 2018.

Навчальний посібник призначено для поглиблення знань магістрів напряму підготовки “Транспортні технології (на залізничному транспорті)” усіх форм навчання, а також слухачів центру спеціального навчання суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

10. Вантажознавство та схоронність вантажів: навчальний посібник / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, Я.В. Запара та ін. – Х.: УкрДУЗТ, 2019.

Навчальний посібник містить лекційний матеріал з дисципліни “Вантажознавство та схоронність вантажів”. Навчальний посібник також може бути використаний при виконанні практичних, розрахункових (контрольних) робіт, розділів дипломних проектів, присвячених особливостям перевезення вантажів різними видами транспорту.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

11. Методи і форми управлінської діяльності: Навчальний посібник / О.В. Лаврухін та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2019.

Навчальний посібник призначено для поглиблення знань магістрів напряму підготовки “Транспортні технології (на залізничному транспорті)” усіх форм навчання, а також викладачів та аспірантів.