Відгуки роботодавців

завідувач кафедри

Мартинов Ігор Ернстович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 126

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Третій рівень вищої освіти доктор філософії
Освітня програма підготовки «Якість, стандартизація та сертифікація»