Розробка наукових основ НВЧ-технології композиційних матеріалів для теплоізоляції на основі рідинного скла

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор технічних наук

Автор: Римар Тетяна Ернстівна

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Суворін Олександр Вікторович

Спеціальність: 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби

Захист: 29.09.2021

Статус: Захищена