Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

Автор: Корінь Мирослава Василівна

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., проф. Дикань Володимир Леонідович

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист: 25.10.2019

Статус: Захищена