Теоретико-методологічні основи формування системи антикризового управління пасажирським комплексом залізничного транспорт

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Автор: Чаркіна Тетяна Юріївна

Науковий керівник / консультанти: д. т. н., професор, заслужений працівник народної освіти України Пшінько Олександр Миколайович

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист: 13.05.2021

Статус: Подана