Державне регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Автор: Дмитрієва Оксана Іллівна

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., проф. Криворучко Оксана Миколаївна

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист: 18.12.2020

Статус: Подана