Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи

Шифр: 616

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 146.52

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: Бакалавріат (I) на основі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 міс)

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи” є к.т.н., доцент Павленко Є.П.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі автоматизації та приладобудування, забезпечення підготовки фахівців здатних до розроблення і застосування методів та засобів автоматизації виробничих процесів у першу чергу для потреб залізничного транспорту.

Студенти отримають необхідні знання розробляти прилади та засоби автоматизації, методичне, алгоритмічне та програмне забезпечення систем керування, виконувати дослідження та пошук інформації із заданої теми із застосуванням теорій та методів спеціальності.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі автоматизації та приладобудування на транспорті, підприємствах промисловості та бізнесу.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, обслуговуванням та експлуатацією сучасних комп’ютерні інформаційно – управляючі систем в промисловості та на транспорті. Один з головних аспектів програми – є універсальність знань і умінь фахівця, що дає можливість працевлаштування у будь-якій галузі, яка потребує автоматизації технологічних процесі.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • розуміння суті процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (у першу чергу на залізничному транспорті), вміння проводити аналіз об’єктів автоматизації та обґрунтовування структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей;
  • знання принципів роботи технічних засобів автоматизації (на залізничному транспорті) та вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик урахуванням галузевих вимог до систем автоматизації; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування;
  • вміння застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій обۥєктно- орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернет-ресурси;
  • вміння проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні компۥютерно- інтегровані технології;
  • вміння використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі залізничної автоматизації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки.

Можливості працевлаштування

Місця працевлаштування: підприємства залізничного транспорту, включаючи його центральні та регіональні органи управління інфраструктурою, міський транспорт, особливо метрополітен, підприємства, що займаються розробленням, впровадження та метрологічним забезпеченням засобів автоматизації, інформаційно- обчислювальні центри, ІТ та бізнес компанії, інші підприємства, діяльність яких пов’язана з автоматизацією виробничих процесів.

Посади: фахівець у галузі автоматизації та приладобудування, зокрема з ремонту та обслуговування засобів та систем автоматики, які забезпечують функціонування залізничного транспорту, фахівець з електроніки, інженер-електронік систем виробництва, інженер-конструктор.

Додаткова інформація

Фахівці з автоматизація та комп’ютерно – інтегрованих технологій мають попит не тільки у сфері виробництва, а й у органах з сертифікації та стандартизації для перевірки сучасних електронних та електромеханічних приладів і обладнання. Кафедра постійно отримує замовлення від ІТ фірм, сучасних виробничих підприємств, які забезпечують фахівців високим рівнем оплати праці.