Маркетинг

Шифр: 1511

Спеціальність: 075 Маркетинг

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 170

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 21700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Маркетинг” є к.е.н., доцент Сиволовська О.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі логістичного та стратегічного маркетингу, рекламного менеджменту, бренд-менеджменту, бізнес-планування, медіапланування. Студенти вчаться генерувати креативні ідеї і розробляти практичні бізнес-плани; управляти брендами; формувати ефективний медіаплан; залучати та утримувати клієнтів; розробляти рекламні проекти і масштабні кампанії; створювати унікальні торгові пропозиції, від яких неможливо відмовитися. Окрему увагу приділено наданню практичних навичок з розробки реклами; формуванню суспільної думки; процесу бренд-менеджменту; управління збутовою мережею; формуванню логістичних ланцюгів.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі рекламного менеджменту, медіаплануванням, складанням рекламних бюджетів, ціноутворенням на рекламному ринку, управлінням продажами та стимулювання збуту у торгівлі, рекламних комунікацій, управління торговими марками та брендами. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє професійне майбутнє зі світом реклами, маркетингових комунікацій та бренд-менеджменту. Один з головних аспектів програми – надання знань та їх застосування у просуванні товарів і послуг, вивченні попиту на продукцію підприємства, виявленні переваг споживачів і їх лояльності до тих або інших торгових марок. Створення позитивного іміджу за допомогою різних інструментів реклами та PR.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються базові принципи створення маркетингової стратегії підприємства, управління нею та прогнозування шляхів подальшого розвитку
  • формуються навички управління логістичною діяльністю підприємства;
  • формуються навички організації бізнес і рекламних презентацій та ведення ділових переговорів;
  • вивчаються, пропозиції шляхів просування нового товару або можливості збільшення продажів вже існуючих, способи збору та аналізу статистичної інформації, оцінки дії конкурентів;
  • формуються знання щодо психології поведінки споживачів та їх залучення й утримання як постійних клієнтів, управління їх поведінкою;
  • формуються вміння щодо розробки рекламних проектів і масштабних PR-акцій на споживчому ринку;
  • вивчаються методи прогнозування рекламного ринку, розрахунку економічної ефективності реклами та PR компаній, формування інвестиційно-інноваційної стратегії у рекламному бізнесі тощо;
  • вивчаються базові принципи створення маркетингової стратегії компанії, управління нею та прогнозування шляхів подальшого розвитку компанії;
  • вивчаються основні принципи ведення рекламної, бренд- і PR-діяльності на підприємстві.

Можливості працевлаштування

Робота в галузі маркетингу, реклами, брендингу та PR.

Для комерційних, державних, політичних та інш. структур по роботі з маркетингом, комерцією, рекламою, зв’язками з громадськістю, брендингу. У сфері маркетингу працюють: копірайтери, бренд і PR-менеджери, іміджмейкери, мерчандайзери, трейд-маркетологи, маркетологи аналітики, PR-консультанти, фахівці з реклами і PR, начальники відділу збуту, креативні директори, начальники відділу реклами, комерційні посередники, медіа планери, арт-директори тощо.

Додаткова інформація

На сьогодні в Україні все більше в компаніях потребують на спеціалістів сфери рекламу: аналітіків, маркетологів-економістів, рroduct-менеджерів, еvent-менеджерів, BTL-менеджерів, бренд-менеджерів, PR-менеджерів тощо. Спеціальність «Маркетинг» належить до найбільш затребуваних професійних галузей. Випускнини кафедри «Маркетинг» працюють в рекламних агенціях України та закордоном, в рекламних відділах телебачення (СТБ, 1+1, Україна), маркетинг аудиторами, є власниками туристичних агенцій, рекламних фірм тощо.

Студенти на протязі всіх років навчання приймають участь у Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах та фестивалях реклами, бізнес-планів, займаючи призові місця.