12 Березень 2021

Міжнародна конференція «Формування системи забезпечення якості вищої освіти сучасного університету»

11 березня 2021 року під егідою Центру забезпечення якості вищої освіти УкрДУЗТ сумісно з Азербайджанским технічним університетом у рамках роботи платформи обміну знаннями відбулася міжнародна конференція на тему: «Формування системи забезпечення якості вищої освіти сучасного університету»

Спікерами заходу виступили:

Владислав Панченко – к.т.н., доцент, керівник ЦЗЯВО – з доповіддю на тему «Побудова ефективної системи внутрішнього моніторингу якості освіти»

Олександр Обозний – інженер ЦЗЯВО – з доповіддю на тему «Запобігання академічного плагіату»

Михайло Ушаков – провідний інженер ЦЗЯВО, з доповіддю на тему «Оцінка рівня знань в очному та дистанційному режимах навчання»;

На конференції були висвітлені ключові аспекти організації системи забезпечення якості вищої освіти в УкрДУЗТ. Розкрито теоретичні та процедурні аспекти загальної проблеми забезпечення якості вищої освіти. Особливу увагу було сконцентровано на аналізі механізмів забезпечення, моніторингу та оцінювання якості вищої освіти.

Розглянуто механізми та інструменти забезпечення якості освіти, а також вимірювання отриманих результатів та досягнень; виконано аналіз основних аспектів академічної доброчесності, розглянуто інструменти попередження академічного плагіату; представлено особливості системи оцінювання рівня знань в очному та дистанційному режимах навчання в УкрДУЗТ

Міжнародна конференція «Формування системи забезпечення якості вищої освіти сучасного університету»