27 Жовтень 2020

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

15-16 жовтня 2020 р. в Українському державному університеті залізничного транспорту пройшла VIII Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології», присвячена 90-річчю університету. Метою конференції була активізація співпраці між представниками української наукової спільноти та інших держав у різних галузях – зокрема, філософії, психології, педагогіки, політології, лінгвістики, економіки, техніки.

В конференції прийняло участь 100 науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрантів із різних закладів вищої освіти України, а також США, Німеччини, Норвегії, Словаччини, Білорусії, Грузії тощо. В межах роботи конференції працювало три секції: І. Філософські та гуманітарні науки; ІІ. Економічні науки; ІІІ. Технічні науки.

Через ситуацію із поширенням коронавірусу, в цьому році організатори прийняли рішення про проведення конференції в подвійному форматі: пленарне засідання (15.10.2020 р.) – одночасно online та offline, секційні засідання (16.10.20202 р.) – виключно online. Подібна організація дозволила науковцям з інших міст та країн повноцінно долучитися до участі та обговорення результатів наукових пошуків.

Пленарне засідання відбулося 15.10.2020 р. в головному корпусі університету в аудиторії 1.417. На ньому були присутні декани всіх факультетів університету: доц.. Скорик О.О. (будівельний ф-т); доц. Прогонний О.М. (ф-т ІКСТ); проф. Устенко О.В. (механіко-енергетичний ф-т); доц. Куценко М.Ю. (ф-т УПП); проф. Калабухін Ю.Є. (економічний ф-т). Проректор з науково-педагогічної роботи, доц. Мкртичьян Д.І. урочисто відкриваючи конференцію привітав учасників. В своєму виступі він підкреслив, що конференція такого рівня – це чудова нагода для науковців з різних країн обмінятися новими ідеями, напрацюваннями, досягненнями, відкриттями. Висловив особливу подяку організаторам та учасникам конференції за надану можливість поспілкуватися з колегами з різних країн та збагатитися новими знаннями. Через особливий формат конференції пленарне засідання мало розширений формат. Зокрема серед доповідачів були:

Загрійчук І.Д., д.філос.н., професор кафедри філософії та соціології УкрДУЗТу, тема доповіді «Незавершеність комунікативного процесу як запорука соціальної злагоди». Він підкреслює, що принципова незавершеність комунікативного процесу дозволяє не доводити існування протиріч суспільного розвитку до конфліктів, а розв’язувати їх консенсусом і вчасно, досягаючи таким чином соціальної злагоди.

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Абашнік В.О., д.філос.н., професор Харківського  університету  – «Едмунд Гуссерль у філософії Ісидора Продана (1854-1919/20)». В своїй доповіді він зазначає, що в межах розвитку Харківської університетської філософії на початку 20-го ст. активно обговорювалися філософські ідеї провідних європейських філософів, зокрема й Едмунда Гуссерля. При цьому важливу роль в таких обговореннях відігравали праці Ісидора Продана.

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Близнюк Л.М., к.філол.н., доцент, завідувачка кафедрою історії та мовознавства УкрДУЗТу – «Феномен мовленнєвої комунікації в умовах цифровізації сучасного суспільства». В своїй доповіді вона наголосила на тому, що комунікативна активність людини XXІ ст. переходить до нового етапу: online-форми, вебінари тощо. Цей процес  відбувається стрімко. Саме тому важливо грамотно й дозовано «пропускати» через свою свідомість величезний потік цифровізованого дискурсу, який повинен сприяти утворенню «Я» індивіда, доводити унікальність кожної особистості.

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Панков Г.Д., д.філос.н., професор Харківської державної академії культури – «Заняття собою як процес конструювання ідеальної ідентичності в християнському дискурсі». В своїй доповіді професор зазначив, що у свідомості особистості, яка займається собою, вже присутні бого-свідомість, світо-розуміння та самосвідомість, при чому обидва перших орієнтують останню до вибору ідентичності. Таким чином значимість людини, світу та Бога виконують роль регуляторів заняття собою як виду гармонізуючої діяльності з перетворення власної природи в напрямку до ідеалу.

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Рассоха І.М., д.філос.н., професор Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова – «Прискорення історії 12/4, «антропний принцип» та можливість близького «кінця історії»». В своїй доповіді науковець підкреслював, що формула прискорення історії «12/4» успішно працює починаючи з 1957 року. Цю формулу можна розглядати як ще один прояв «антропного принципу», коли Всесвіт прагне до стану, який найбільше підходить для нас-тут-і-зараз. Але можна припустити, що в найближчому майбутньому хід людської історії почне уповільнюватися.

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Шаповал В.М., д.філос.н, професор Харківського національного університету внутрішніх справ –  «Історичні етапи та сутність комунікативних технологій». В доповіді зазначалося, що сьогодні віртуальна комунікація, яка набула глобального характеру та поширюється зі швидкістю епідемії, в дійсності є формальним та досить поверхневим спілкуванням. Якщо ним зловживатимуть люди з нестійкою психікою, особливо, маленькі діти та підлітки, то воно може призвести до негативних наслідків Тому для гармонійної соціалізації та повноцінного життя в соціумі люди потребують непереривного та постійного живого людського спілкування.

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Результати теоретичних наукових пошуків та практичних досліджень викликали неабиякий інтерес  учасників конференції, спонукали до жвавих дискусій та обговорень.

Секційні засідання відбулися 16 жовтня 2020 р. в online форматі.

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Кафедра філософії та соціології вдячна всім науковцям, які відгукнулися на ідею проведення конференції у цей непростий час, підтримали її надісланими матеріалами, прийняли участь у роботі конференції.

Особливу подяку висловлюємо керівництву Українського державного університету залізничного транспорту ( ректору УкрДУЗТу, проф. Панченку С.В.; проректору з наукової роботи, проф. Ватулі Г.Л., проректору з науково-педагогічної роботи, доц. Мкртичьяну Д.І., проректору з науково-педагогічної роботи, доц.. Каграманяну А.О., деканам факультетів) за готовність до співпраці та надану підтримку.

 

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»