10 Червень 2022

Вітаємо наукову спільноту університету з відкриттям докторських рад!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 р. № 530 в Українському державному університеті залізничного транспорту утворено три спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук:

Д64.820.02
• 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»,
• 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби».

Д.64.820.04
• 05.22.01 «Транспортні системи»,
• 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»,
• 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Д64.820.05
• 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»,
• 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

 

 

Вітаємо наукову спільноту університету з відкриттям докторських рад!