Премії Президента України

Борзяк Ольга Сергіївна

к.т.н., доцент

Борзяк Ольга Сергіївна

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Механізм електрокорозії бетону залізобетонних конструкцій в складних умовах експлуатації».

Напрямок наукових досліджень: фізико-хімічні дослідження будівельних матеріалів, процесів їх створення та корозії, дослідження електрокорозійних впливів на конструкції та споруди залізниць і розробка заходів із захисту від них.

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них 7 монографій та 1 навчального посібника. Має 4 патенти.

Плугін Олексій Андрійович

к.т.н., доцент

Плугін Олексій Андрійович

Кандидат технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.056.04 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Вплив постійного струму на бетон обводнених конструкцій та споруд, розташованих поблизу електрифікованих залізничних колій». Науковий керівник – к.т.н., доц. О.А. Калінін.

Напрямок наукової діяльності: дослідження дії постійного струму на бетон, конструкції з нього та споруди залізниць, розробка способів захисту від електрокорозії; удосконалення технології виробництва і властивостей композиційних будівельних матеріалів.

Автор 54 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 4 патенти.