Спеціалізована вчена рада Д64.820.02

Лобяк Олексій Вікторович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Лобяк Олексій Вікторович

Кандидат технічних наук з 2002 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонного мембранного покриття». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: проектування і розрахунок будівельних конструкцій з використанням сучасних технологій комп’ютерного моделювання.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Ватуля Гліб Леонідович

проректор з наукової роботи, д.т.н., професор

Ватуля Гліб Леонідович

Доктор технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Розрахунок і проектування комбінованих та сталебетонних конструкцій». Науковий консультант – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: оптимальне проектування сталебетонних і комбінованих конструкцій та їх розрахунки на силові та температурні впливи.

Автор 130 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 10 патентів.

Трикоз Людмила Вікторівна

Професор, д.т.н., заст. зав. кафедри

Трикоз Людмила Вікторівна

Доктор технічних наук (2015, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Теорія надлишкових електричних зарядів та розробка способів збереження стійкості матеріалів і конструкцій за їх наявності» захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий консультант А.М. Плугін, д.х.н., професор.

Основні напрямки наукових досліджень : дослідження структури та властивостей дисперсних систем і матеріалів; розробки в галузі утилізації відходів при виробництві будівельних матеріалів; діагностування стану та закріплення грунтів основ і земляного полотна.

Автор понад 180 наукових праць, у т.ч. двох монографій, 15 авторських свідоцтв і патентів; 24 навчально-методичних розробок, у т.ч. 5 навчальних посібників з грифом МОН; нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Плугін Андрій Аркадійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Плугін Андрій Аркадійович

Доктор технічних наук з 2006 р. Дисертацію захистив у Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури (ХДТУБА) за спеціальністю 05.23.05  Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Довговічність бетону і залізобетону в обводнених спорудах: Колоїдно-хімічні основи», науковий консультант – лауреат Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Бабушкін В.І.

Напрямок наукової діяльності: розвиток теоретичних та експериментальних основ складу, структури, властивостей, руйнування, корозії, довговічності, технології бетону та залізобетону, відновлення експлуатаційних властивостей і захисту конструкцій залізничної колії, споруд, будівель.

Автор понад 310 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 25 патентів на винаходи. Підготував 6 кандидатів і 1 доктора наук.