Співробітники Факультету МЕ

Устенко Олександр Вікторович

д.т.н., професор

Устенко Олександр Вікторович

Доктор технічних наук з 17 травня 2012 р. Дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальностями 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення методів технічної експлуатації тягового рухомого складу залізниць та метрополітенів.

Автор 10 навчальних посібників з грифом МОН, 1 монографії  та понад 130 наукових праць, з них 4 патентів України, успішно  керує науковою  роботою аспірантів.

Рукавішников Павло Володимирович

старший викладач, заступник декана

Рукавішников Павло Володимирович

у 1999 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Промислова теплоенергетика та енергозбереження». Автор понад 27 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи старшим викладачем Рукавішниковим П.В. видано та підготовлено до друку 15 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 14.

e-mail: Rukavishnikov@kart.edu.ua

телефон: +38(057)730-10-21

Портненко Лариса Львівна

фахівець деканату(денна форма)

Портненко Лариса Львівна

У 2007 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

e-mail: mex@kart.edu.ua

телефон: (057)730-10-22

Кравченко Анна Олександрівна

фахівець деканату(денна форма)

Кравченко Анна Олександрівна

У 2008 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю “Учитель української мови та літератури, французської мови та світової літератури основної школи”.

emeil: mex@kart.edu.ua

телефон: (057)730-10-22

Пасько Ольга Володимирівна

Заступник декана, к.т.н., доцент

Пасько Ольга Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді НТУ «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Вчене звання доцента кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу присуджено 19.02.2009 року, атестат 12ДЦ №022495.

Напрямок наукової діяльності: вдосконалення електричного обладнання локомотивів, передач потужності, дослідження властивостей електричних машин.

Автор понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Ковальчук Олена Сергіївна

диспетчер деканату(заочна форма)

Ковальчук Олена Сергіївна

У 2013 році закінчила Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” за напрямом підготовки “Правознавство” та здобула кваліфікацію бакалавра юриста.

e-mail: zaochnoemech@kart.edu.ua

телефон: (057)730-10-23

Неділько Ганна Романівна

інспектор деканату (заочна форма)

Неділько Ганна Романівна

У 2019 році здобула І рівень здобуття вищої освіти “бакалавр” за освітньою програмою “Локомотиви та локомотивне господарство” Українського державного університету залізничного транспорту.

e-mail: zaochnoemech@kart.edu.ua

телефон: (057)730-10-23

Шаповалова Альона Вікторівна

інспектор деканату(заочна форма)

Шаповалова Альона Вікторівна

У 2019 році здобула І рівень здобуття вищої освіти “бакалавр” за освітньою програмою “Локомотиви та локомотивне господарство” Українського державного університету залізничного транспорту.

e-mail: zaochnoemech@kart.edu.ua

телефон: (057)730-10-23