Рукавішников Павло Володимирович

Рукавішников Павло Володимирович

Посада: старший викладач, заступник декана з денної форми

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1976

Освіта:

у 1999 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Промислова теплоенергетика та енергозбереження».

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення еколого-економічних показників тепловозних дизелів в експлуатації.

Автор:

Автор понад 27 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи старшим викладачем Рукавішниковим П.В. видано та підготовлено до друку 15 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 14.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Дослідження впливу основних факторів експлуатації дизелів тепловозів на викиди забруднюючих речовин. Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – Вип. 21. – С.94-106/ Каграманян А.О., Рукавішников П.В.
2. Корректировка отраслевого стандарта по выбросам загрязняющих веществ с отработавшими газами тепловозных дизелів. Матеріали 5-ої міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, молодих вчених та студентів «Енерго-та ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування» – Донецьк: ДонІЗТ, 2013. – с. 107-108/ Каграманян А.О., Рукавішников П.В.
3. Нормування викидів забруднюючих речовин від тепловозних двигунів. Збірник наукових праць. Донецьк: ДонІЗТ, 2008. – Вип. 16. – С. 160-170. / Каграманян А.О., Онищенко А.В., Рукавішников П.В.
4. Вплив параметрів навколишнього середовища на викиди забруднюючих речовин від тепловозного дизеля. Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – Вип. 14. – С.8-9./ Каграманян А.О., Пархоменко Л.О., Рукавішников П.В.
5. Вплив регулювання площі прохідного перерізу соплового апарата турбіни турбокомпресора на економічні та екологічні показники тепловозного дизеля. Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2008, вип. 88. – С.93-103. / Каграманян А.О., Крушедольський О.Г., Рукавішников П.В.
6. Удосконалення системи плати за забруднення навколишнього природного середовища тепловозними дизелями. Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – Вип. 13. – С.225-230. / Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). -Харків:УкрДАЗТ, 2006. – Вип. 13. – С.225-230. / Каграманян А.О., Пархоменко Л.О., Рукавішников П.В.
7. Комплексна оцінка економічних та екологічних показників тепловозних дизелів
8. Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: материалы Международной Второй научно-практической конференции (19-22 июня 2007 года г. Судак) – К.: 2007. – с. 232/ Астахов В.М., Каграманян А.О., Рукавішников П.В.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Захист навколишнього середовища при роботі тепло технологічного устаткуванняТеплоенергетика
2Теплотехніка та теплопередачаЛокомотиви та локомотивне господарство