Бондаренко Наталя Сергіївна

Посада: Викладач кафедри історії та мовознавства

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1981

Освіта:

у 2004 р.  закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, факультет іноземної філології за спеціальністю «Англійська мова. Російська мова. Зарубіжна література»

Напрямок наукової діяльності:

мовознавство, лінгвокультурологія, ефективність використання інтегрованого підходу при викладанні іноземної мови

Автор:

понад 8 наукових праць, з них 1 методична вказівка, 7 тез, наукових та науково-методичних статей.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Ефективність використання інтегрованого підходу при викладанні іноземної мови у закладах вищої освіти / Бондаренко Н.С / Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам » Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті,-2021.-С.19
  2. Недостатній мотиваційний аспект при вивченні іноземної мови в закладах вищої освіти України /Бондаренко Н.С /Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи» у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Харків,.2021.-С.
  3. Змішане навчання (зн, blended learning) як крок до якісної освіти.Харків,УкрДУЗТ,2020
  4. Дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу./ Бондаренко Н.С., Філатова В.В. /Матеріалинауково-практичної конференції. Харків,УкрДУЗТ,2020
  5. Тренажер разговорной речи.Учебно-методические рекомендации по курсу «Русский язык как иностранный» /Бондаренко Н.С.-Харьков:УкрГУЖТ, 2019.-43с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Російська мова як іноземна.Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології