Співробітники кафедри ІМ

Близнюк Леся Миколаївна

Завідувач кафедри, к. філ. наук, доцент

Близнюк Леся Миколаївна

Кандидат філологічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова», диплом ДК№044687 від 13 лютого 2008 р. У 2009 р. отримала вчене звання доцента, атестат 12ДЦ№025310 від 01 липня 2011 р.
Напрямок наукової діяльності: синтаксис, наукова термінологія, переклад складних технічних текстів.
Автор понад 45 наукових праць, з них 18 методичних вказівок (5 – у співавторстві), 27 тез, наукових та науково-методичних статей, 1 навчально-практичний посібник.

Сажина Тетяна Миколаївна

Старший викладач

Сажина Тетяна Миколаївна

У 1993 р. закінчила філологічний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького за спеціальністю „Філолог. Викладач мови та літератури”.

Напрямок наукової діяльності: мовознавство, лінгвокультурологія, методика інтенсивного навчання іноземним мовам, проблеми етнографії та етнічної культури народів Східної Європи.

Автор: 48 наукових публікацій, з них: 37 наукових праць, 9 навчально-методичні розробки, 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти інаки України

Колесник Костянтин Едуардович

Директор ННЦГО, кандидат історичних наук, доцент

Колесник Костянтин Едуардович

Кандидат історичних наук з 2001 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Історія України», номер диплома ДК№012191.

Напрямок наукової діяльності: історія України 1920-х років, організація виховної роботи у вищому навчальному закладі, сучасна геополітика, історія науки і техніки, історія Великобританії, фалеристика.

Автор: 75 праць, в тому числі 1 навчального посібника, 28 науково-методичних розробок.

Сніжко Ірина Анатоліївна

доцент кафедри історії та мовознавства, кандидат історичних наук, доцент

Сніжко Ірина Анатоліївна

Кандидат історичних наук з 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.04 – «Археологія». У 2012 р. отримала вчене звання доцента.
Напрямок наукової діяльності: пізній палеоліт степової зони Східної Європи, історія археологічної науки, методика викладання історичних дисциплін.
Автор 44 статей у наукових фахових виданнях, з них: 44 тез доповідей на українських та міжнародних наукових конференціях, 5 навчально-методичних розробок.

Марченко Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства

Марченко Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства
Напрямок наукової діяльності: стилістика наукових текстів, проблеми комунікації, літературно-критичний аналіз тексту.
Автор понад 30 наукових праць, з них 5 методичних вказівок (2 у співавторстві), 25 тез, наукових та науково-методичних статей.

Бондаренко Наталя Сергіївна

Бондаренко Наталя Сергіївна

у 2004 р.  закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, факультет іноземної філології за спеціальністю «Англійська мова. Російська мова. Зарубіжна література»

Напрямок наукової діяльності: мовознавство, лінгвокультурологія, ефективність використання інтегрованого підходу при викладанні іноземної мови

Автор понад 8 наукових праць, з них 1 методична вказівка, 7 тез, наукових та науково-методичних статей

 

GoogleScholar: GoogleScholar

тел.: +38 (057) 730-19-79