Кафедра «Історія та мовознавство»

завідувач кафедри

Близнюк Леся Миколаївна

Завідувач кафедри, к. філ. наук, доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 323

Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Близнюк Леся Миколаївна.

У складі кафедри – 11 викладачів, серед них 1 доктор історичних наук, 2 кандидати філологічних наук, мають учене звання доцента, 3 кандидати історичних наук, мають учене звання доцента, 4 старші викладачі.

Кафедра історії та мовознавства здійснює викладання таких навчальних дисциплін: «Сучасна українська літературна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія України та української культури», «Політологія», «Історія залізничного транспорту», «Риторика», «Історія науки і техніки», «Вступ до мовознавства», «Мова навчання та соціально-побутового спілкування для іноземних студентів», «Українська мова як іноземна для іноземних слухачів підготовчого відділення».

Навчальна робота кафедри щільно пов’язана з виховною діяльністю. Студенти й викладачі беруть активну участь у наукових і науково-методичних семінарах університету та інших вишів Харкова, видають статті в збірниках наукових праць, проводять «круглі столи» з актуальних питань мовознавства, професіональної термінології, краєзнавства, екскурсії до визначних місць та музеї міста тощо.

Щороку, за підтримки кафедри, студенти денної форми навчання беруть участь у конкурсах знавців української мови та літератури імені Т.Г. Шевченка та П. Яцика, міжвузівських та Всеукраїнських предметних олімпіадах з російської мови як іноземної, в інших конкурсах та олімпіадах.

Активно працюють чотири гуртки: історичний, мовознавчий, політологічний та з ділової риторики. Студенти університету із задоволенням беруть участь у роботі інтелектуального клубу «Що? Де? Коли?».

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється згідно з планом наукової діяльності Навчально-наукового центру гуманітарної освіти УкрДУЗТ і включає в себе дослідження проблем семантики та стилістики наукових текстів, професійної залізничної термінології, дослідження в галузі історії й археології.

Кафедра історії мовознавства підтримує тісний зв’язок з кафедрами «Українська мова» Харківського національного педагогічного університету ім.Г. Сковороди, «Українська та латинська мова» Національного фармацевтичного університету, «Російська мова для іноземних студентів» Харківського національного університету радіоелектроніки, «Російська та українська мова» Національного медичного університету. Це має позитивне значення, у першу чергу, для підвищення кваліфікації викладачів зазначених кафедр, підтверджується науковими публікаціями, участю в міжнародних конференціях, наукових семінарах, відкритих лекціях тощо.