Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Близнюк Леся Миколаївна

Завідувач кафедри, к. філ. наук, доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 323

Кафедра здійснює велику діяльність з методичного забезпечення навчального процесу в межах кредитно-модульної системи, вдосконалення навчальних планів і робочих програм.
Враховуючи те, що навчальні дисципліни кафедри викладаються яг цикл загально-освітньої підготовки на всіх факультетах і спеціальностях університету, денної та заочної форми навчання, за весь період існування кафедри її викладацьким складом було розроблено і подано до друку велику кількість навчально-методичних матеріалів. Так, за останні 5-7 років було видано:

Навчально-методична робота кафедри

БЛИЗНЮК Л.М., КУШНІР О.О., ЛИТВИНЕНКО О.О., МОСЬПАН О.П., HOC Н.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчально-методичні вказівки. Частина I

  – Харків: УкрДАЗТ, 2016. – 26 с.

Навчально-методичні вказівки розроблено згідно з програмою курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і розраховано на іноземних студентів усіх залізничних спеціальностей, які вивчають українську мову та основні аспекти ділового спілкування за заочною формою навчання.

Вказівки є складовою частиною навчально- методичного комплексу дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», зорієнтованого на інтенсивне навчання студентів-іноземців української мови професійного спілкування на базі ділового та наукового стилів мовлення.

Видання складається з двох частин. Перша частина містить довідкові матеріали, друга частина – 10 варіантів контрольних завдань із зразками іх виконання.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

БЛИЗНЮК Л.М., КУШНІР О.О., ЛИТВИНЕНКО О.О., МОСЬПАН О.П., HOC Н.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчально-методичні вказівки. Частина II

 – Харків: УкрДАЗТ, 2016. – 62 с.

Навчально-методичні вказівки розроблено згідно з програмою курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і розраховано на іноземних студентів усіх залізничних спеціальностей, які вивчають українську мову та основні аспекти ділового спілкування за заочною формою навчання.

Вказівки є складовою частиною навчально- методичного комплексу дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», зорієнтованого на інтенсивне навчання студентів-іноземців української мови професійного спілкування на базі ділового та наукового стилів мовлення.

Видання складається з двох частин. Перша частина містить довідкові матеріали, друга частина – 10 варіантів контрольних завдань із зразками іх виконання.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

БЛИЗНЮК Л.М., КОЛЕСНИК К.Е., СНІЖКО І.А., ЦЕЛУЙКО М.Є. АРБУЗОВ Г.Ф., ЄРЕМЄЄВА К.А. Історія України та української культури. Плани семінарських занять. Частина I

– Харків: УкрДАЗТ, 2017. – 62 с.

Видання підготовлено відповідно до робочої програми курсу, є складовою частиною навчально-методичного комплексу інтегрованої дисципліни «Історія України та української культури».

Наведені методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, теми і плани семінарських занять, запитання для дискусії, самоконтролю і тестування, завдання для індивідуального та колективного виконання, зміст ключових понять, персоналії, перелік найважливіших подій, список рекомендованої літератури.

Призначені для студентів І курсу всіх спеціальностей денної форми навчання.

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

БЛИЗНЮК Л.М., КОЛЕСНИК К.Е., СНІЖКО І.А., ЦЕЛУЙКО М.Є. АРБУЗОВ Г.Ф., ЄРЕМЄЄВА К.А. Історія України та української культури. Плани семінарських занять. Частина II

– Харків: УкрДАЗТ, 2017. – 74 с.

Видання підготовлено відповідно до робочої програми курсу, є складовою частиною навчально-методичного комплексу інтегрованої дисципліни «Історія України та української культури».

Наведені методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, теми і плани семінарських занять, запитання для дискусії, самоконтролю і тестування, завдання для індивідуального та колективного виконання, зміст ключових понять, персоналії, перелік найважливіших подій, список рекомендованої літератури.

Призначені для студентів І курсу всіх спеціальностей денної форми навчання.

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

СНІЖКО І.А. Українське національне відродження кінця XVIII- XIX століття: Конспект лекції з дисципліни «Історія української культури»

– Харків: УкрДУЗТ, 2017.-70 с.

Конспект лекції підготовлений відповідно до програми навчального курсу і є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни «Історія Української культури».

У конспекті лекції висвітлюється процес українського національно-культурного відродження кінця XVIII – XIX ст. Розглядаються питання розвитку освіти, науки, літератури, архітектури і мистецтва. Особливу увагу приділено процесу об’єднання духовних зусиль національної еліти східно- і західноукраїнських земель, зростанню національної свідомості українського народу.

Рекомендується для студентів університету всіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання.

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

БЛИЗНЮК Л.М., КОЛЕСНИК К.Е., КРАВЧЕНКО О.В., СНІЖКО І.А., ЦЕЛУЙКО М.Є. АРБУЗОВ Г.Ф., ЄРЕМЄЄВА К.А. Історія України та української культури. Методичні вказівки для самостійної роботи.

– Харків: УкрДАЗТ, 2017. – 70 с.

Видання підготовлено відповідно до робочої програми курсу, є складовою частиною навчально-методичного комплексу інтегрованої дисципліни «Історія України їм української культури».

Наведено основні проблеми кожної теми курсу, запитання для самоконтролю, зміст ключових попит, персоналії, перелік найважливіших подій, завдання для контрольних робіт, список рекомендованої літератури.

Рекомендуються для студентів заочної форми навчання.