Навчальні дисципліни, спеціальності та освітні програми

завідувач кафедри

Близнюк Леся Миколаївна

Завідувач кафедри, к. філ. наук, доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 323

На кафедрі викладається 14 дисциплін,

10 з яких для першого рівня вищої освіти (бакалаврів) – «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Мова навчання та соціально-побутового спілкування», «Ділова українська мова», «Сучасна українська мова», «Вступ до мовознавства», «Історія України та української культури», «Історія науки і техніки», «Історія залізничного транспорту», «Політологія», «Риторика»;

1 – для другого (магістерського) рівня – «Основи педагогіки»;

2 – аспірантам І-го та ІІ-го років навчання (очна й заочна форми) – «Організація освітньої діяльності та педагогічна майстерність», «Практична педагогічна діяльність»

1 – для слухачів-іноземних громадян на підготовчого відділення «Українська мова як іноземна для слухачів-іноземних громадян підготовчого відділення»

СпеціальністьОсвітня програма
БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, МЕХАНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ ІКСТ, ФАКУЛЬТЕТ УПП

«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)», «МОВА НАВЧАННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПІЛКУВАННЯ», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ», «ПОЛІТОЛОГІЯ»

273 Залізничний транспортУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту

Залізничні споруди та колійне господарство

Локомотиви та локомотивне господарство

Високошвидкісний рухомий склад

Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту

Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць

Вагони та вагонне господарство

Вагони та транспортна інженерія

Мехатроніка у вагонобудуванні

133 Галузеве машинобудуванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини

 

192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво
263 Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
275.02 Транспортні технології
(залізничний транспорт)
Організація міжнародних перевезень

Транспортний сервіс та логістика

Організація правової та експедиторської діяльності

Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)

123 Комп’ютерна інженеріяСпеціалізовані комп’ютерні системи

Комп’ютерна інженерія транспортних систем

126 Інформаційні системи та технологіїТехнології штучного інтелекту
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів

Інтелектуальні машини

Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи

172 Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

131 Прикладна механікаОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств
193 Геодезія та землеустрійГеодезія, землеустрій та кадастр
051 ЕкономікаЕкономіка підприємства

Економічна безпека підприємства

071 Облік і оподаткуванняОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності

Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ

ТОП-менеджмент в обліку та адмініструванні

072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами, банківська справа та страхування

Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках

073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Управління персоналом та економіка праці

075 МаркетингМаркетинг

Комерційна діяльність та логістика

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ

«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА», «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА», «ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА»,ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ», «ПОЛІТОЛОГІЯ» «ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ», «РИТОРИКА»

035 ФілологіяПереклад та англійська мова і література
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
051 ЕкономікаЕкономіка підприємства

Економічна безпека підприємства

071 Облік і оподаткуванняОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності

Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ

073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Управління персоналом та економіка праці

075 МаркетингМаркетинг

Комерційна діяльність та логістика

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, МЕХАНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ ІКСТ, ФАКУЛЬТЕТ УПП

Магістри-науковці
«Основи педагогіки»
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи

Комп’ютерна інженерія транспортних систем

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів

Інтелектуальні машини

Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи

273 Залізничний транспортУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту

Залізничні споруди та колійне господарство

Локомотиви та локомотивне господарство

Високошвидкісний рухомий склад

Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту

Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць

Вагони та вагонне господарство

Вагони та транспортна інженерія

Мехатроніка у вагонобудуванні

192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво

Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, МЕХАНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ ІКСТ, ФАКУЛЬТЕТ УПП

«ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ», «ПРАКТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ», АСПІРАНТИ 1 ТА 2 РОКУ НАВЧАННЯ (ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ)

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ТРЕТІЙ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

 

273 Залізничний транспорт

Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту

Залізничні споруди та колійне господарство

Локомотиви та локомотивне господарство

Високошвидкісний рухомий склад

Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту

Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць

Вагони та вагонне господарство

Вагони та транспортна інженерія

Мехатроніка у вагонобудуванні

123 Комп’ютерна інженерія

 

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Комп’ютерна інженерія транспортних систем

126 Інформаційні системи та технологіїТехнології штучного інтелекту
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів

Інтелектуальні машини

Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи

192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво

Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту

071 Облік і оподаткуванняОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності

Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ

072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами, банківська справа та страхування

Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках

073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Управління персоналом та економіка праці

075 МаркетингМаркетинг

Комерційна діяльність та логістика

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування