Нос Наталія Миколаївна

Посада: Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1980

Освіта:

у 2002 р. з відзнакою закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, факультет української мови і літератури за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та англійська мова».

У 2007 р. закінчила аспірантуру при Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю 10.01.02 – «Російська література».

Напрямок наукової діяльності:

Стилістика наукових текстів, проблеми комунікації, літературно-критичний аналіз тексту.

Автор:

понад 24 наукових праць, з них 2 методична вказівка (у співавторстві), 22 тез, наукових та науково-методичних статей.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Нос Н.М. “А. Скабичевский и В. Каминский о П.А. Плетнёве – литературном деятеле пушкинской эпохи” [Текст] // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, серія літературознавство. – Вип. 1 (53). – Х.: 2008.-С. 60-63.
 2. Нос Н.М. “П.А. Плетнёв – профессор-словесник старого времени” [Текст] // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, серія літературознавство. – Вип. 4 (56). – Х.:2008.-С. 47-50.
 3. Нос Н.М. “П.А. Плетнёв – редактор пушкинского “Современника” (1838-1846)” [Текст] // Мова і культура. – Вип. 10. Т. IV (104). – К.:2008.-С. 210-216. Нос Н.М. П.А. Плетнёв – издатель трагедии А.С. Пушкина “Борис Годунов” [Текст] // Мова і культура. – Вип. 11. Т. V (105). – К.:2009.-С. 191-195.
 4. Нос Н.М. Формування фахового мовлення студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи».- Х.: ХНФУ, 2014.- С.230-232.
 5. Нос Н.М. Розвиток національно-мовної особистості у вищому навчальному закладі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура».- Львів, 2016.- С. 105-106.
 6. Нос Н.М. Формування професійної мовної компетентності майбутніх залізничників у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням // Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної науки». Збірник Міжнародного Центру Наукових Досліджень. – К., 2017.-С. 52-53.
 7. Нос Н.М. Зміни у словниковому складі української мови як відображення соціокультурного процесу // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2017. – С. 190-192.
 8. Нос Н.М. Мовні засоби успішного публічного виступу // Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки». Збірник Міжнародного Центру Наукових Досліджень. – К., 2018.-С. 45-46.
 9. Нос Н.М. Активні методи навчання на практичних заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм». – Х.: Вид-во НФаУ, 2018.-С. 86-88.
 10. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст]: Теоретичний курс, контрольні завдання та методичні вказівки для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей / Л.М. Близнюк, О.О. Кушнір, О.О. Литвиненко, Н.М. Нос. – Х.: Вид-во УкрДАЗТу, 2012. – 54 с.
 11. Близнюк Л.М., Кушнір О.О., Литвиненко О.О., Мосьпан О.П., Нос Н.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчально-методичні вказівки та контрольні завдання. Ч.1 – Х.: Вид-во УкрДУЗТу, 2016.
 12. Близнюк Л.М., Кушнір О.О., Литвиненко О.О., Мосьпан О.П., Нос Н.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчально-методичні вказівки та контрольні завдання. Ч.2 – Х.: Вид-во УкрДУЗТу, 2016.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Українська моваАвтомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту