Сніжко Ірина Анатоліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к. іст. наук, доцент

Рік народження: 1963

Освіта:

У 1987 р. закінчила історичний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького за спеціальністю «Історія».

Працює в УкрДУЗТ з 2002 р. на посаді старшого викладача за сумісництвом, з 2010 р. на посаді доцента на постійній основі. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.04 – «Археологія». У 2012 р. отримала вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності:

Пізній палеоліт степової зони Східної Європи, історія археологічної науки, методика викладання історичних дисциплін.

Автор:

44 статей у наукових фахових виданнях, з них: 44 тез доповідей на українських та міжнародних наукових конференціях, 5 навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Сніжко І. А. Дослідження пізньопалеолітичних пам’яток з пошкодженим культурним шаром// Харківський історичко-археологічний щорічник Старожитності 2010: . – Харків: ООО «НТМТ», 2010. – С. 107-115.
 2. Сніжко І. А. Місцезнаходження плейстоценової фауни на Харківщині: археологічний аспект // Кам’яна доба України: збірник наукових статей. – Київ: Шлях, 2011. – Вип. 14. С. 158 161.
 3. Герасименко Н. П., Снежко И. А., Реконструкция природной среды обитания человека на позднепалеолитической стоянке у с. Каменка // Древности 2012: научный журнал. – Харьков: Харьковское историко-археологическое общество, ООО «НТМТ», 2012. – Вып. 11. С. 97 – 104.
 4. Сніжко І.А. Фауністичне місцезнаходження біля смт. Андріївка на Харківщині. – Харківський історичко-археологічний щорічник Старожитності 2014-2015. – Харків: ООО «НТМТ», 2015. – С. 338-343.
 5. Krotova O., Snizhko I. and V. Logvinenko Bison Utilization at the Amvrosievka camp site, Ukraine // Stones, Bones and Profiles. Edited by Kornfeld M and Huckell B. The University Press of Colorado, 2016. (1,1 друк. арк.)
 6. Сніжко І. А. Історія відкриття пам’яток давнього кам’яного віку Ізюмщини // Древности 2011: научный журнал. – Харьков: Харьковское историко-археологическое общество, ООО «НТМТ», 2012. – Вып. 10. С. 286 – 293.
 7. Герасименко Н. П., Снежко И. А., Реконструкция природной среды обитания человека на позднепалеолитической стоянке у с. Каменка // Древности 2012: научный журнал. – Харьков: Харьковское историко-археологическое общество, ООО «НТМТ», 2012. – Вып. 11. С. 97 – 104.
 8. Сніжко І.А. Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка у 2010-2012 роках // Древности 2013: научный журнал. – Харьков: Харьковское историко-археологическое общество, ООО «НТМТ», 2013. – Вып. 12. С. 262 – 272
 9. Сніжко І.А. Матеріали кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця за каталогом виставки XII Археологічного з’їзду // Святогірський альманах 2013: збурник наукових праць. – Донецьк: «Донбас». ТОВ «РА Ваш імідж», 2013. – С. 52-63.
 10. Сніжко І.А. Фауністичне місцезнаходження біля смт. Андріївка на Харківщині. – Харківський історичко-археологічний щорічник Старожитності 2014-2015. – Харків: ООО «НТМТ», 2015. – С. 338-343.
 11. Krotova O., Snizhko I. and V. Logvinenko Bison Utilization at the Amvrosievka camp site, Ukraine // Stones, Bones and Profiles. Edited by Kornfeld M and Huckell B. The University Press of Colorado, 2016. – Р. 585-609.
 12. Сніжко І.А. Реконструкція палеокліматичних умов життя давнього населення на стоянці біля с. Кам’янка Харківської області. // Людина та ландшафт: первісна археологія Східної Європи . – Vita Antiqua, №9. Збірка наукових статей. – К.:2017. – С. 139-143.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: