Боровик Юрій Тарасович

Посада: доцент, голова методичної комісії Економічного факультету

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1961

Освіта:

У 1983 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Економіка і організація будівництва».

У 1988 році закінчив Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових робітників з питань патентознавства та винахідництва.

Кандидат економічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. Тема дисертації: «Формування організаційних структур будівельних фірм у відповідності до умов ринку» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

конкурентоспроможність підприємств будівельного комплексу, удосконалення організаційних структур транспортних будівельних організацій в ринковому середовищі.

Автор:

94 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Боровик Ю.Т. Система критеріїв формування стратегії розвитку будівельних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості – Вип. 50. Спецвипуск. Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції „Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика” (11-13 червня 2015 р., м. Харків). Харків: УкрДАЗТ, 2015.– С.107-108.
 2. Боровик Ю.Т.,   Дрожжина А.Г. Проблеми будівельного комплексу залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. №54. С. 234-237.
 3. Боровик Ю.Т.,  Сухорукова  Т.Г. Необходимость развития философии образования в современных. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. №55. С. 166-172.
 4. Боровик Ю.Т. Управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств залізничного транспорту.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №59.   С. 101-108.
 5. Боровик Ю.Т., Поставний О.В. Сучасний стан і перспективи інноваційного розвитку колійного господарства залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №63.  С. 60-65.
 6. Borovik Y. Т.,  Poliarus O.V. , Poliakov Y.O.,  Nazarenko I.L. and others Detection of jumpsParameters in Economic Processes (the Case of Modelling Profitability).   Conference name:Transport Technologiesand Infrastructure: 14-16/05/2018  International Journal of Engineeringand Technology(UAE)  ISSN: 2227-524X . Vol 7, No 4.3 (2018): Special Issue 3, 2018. –  p.488-496
 7. Боровик Ю.Т. Проблеми забезпечення організованості виробничих систем у будівництві: монографія. Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища [За заг. ред. д-ра екон. наук, проф.Л. Л. Калініченко].  Х.: ФОП Панов А. М., 2018.  41-50 с.
 8. Yuriy Borovik, YuriyYelagin, Natalia Gritsenko, Nikolay Kondratyuk and Vladimir Nakonechniy.   Social and economicefficiency of development and use of alternative power energy.  SHS Web of Conferences67, 06007 –  2019 .
 9. Боровик Ю.Т. Стійкий розвиток будівельного підприємства – важлива умова забезпечення конкурентоспроможності транспортного будівельного комплексу.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №62  С. 151-157.
 10. Боровик Ю.Т., Єлагін Ю.В. Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні. Вісник економіки транспорту іпромисловості. 2019. № 65. С.68-75.
 11. Боровик Ю. Т., Василенко К.О. Транспортна логістика та сучасні складські технології.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019.  № 66.  С. 69-76.
 12. Боровик Ю. Т., Єлагін Ю.В., Полякова О.М. Форми стратегічного партнерства при реалізації проектів розвитку залізничної інфраструктури. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С 75-87.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економіка виробництваБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Регіональна економікаЕкономіка підприємства
3Регіональна економікаМенеджмент організацій і адміністрування
4Економіка природокористуванняЕкономіка підприємства