Єлагін Юрій Вікторович

Посада: доцент, заступник голови Науково-дослідної ради студентів економічного факультету

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1965

Освіта:

У 1988 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації».

Кандидат економічних наук з 1998 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Харківському державному університеті за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економіки. Тема дисертації: «Приватизація підприємств в умовах трансформації економіки України».

Напрямок наукової діяльності:

логістика пасажирських перевезень, ефективність пасажирських перевезень, інформаційно-логістичні системи залізничного транспорту, реформування та стратегія розвитку залізничного транспорту.

Автор:

понад 65 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Єлагін Ю.В., Дикань В.Л. Інноваційні тенденції розвитку бізнес-процесів приміських пасажирських перевезень. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016.  № 53.  С. 9-14.
  2. Єлагін Ю.В., Проценко Н.О. Реформування і суспільні ефекти пасажирських перевезень залізничної галузі.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2016. № 54.  С. 14-17.
  3.  Єлагін Ю.В., Дикань В.Л. Перспективи фінансування приміських пасажирських перевезень в умовах акціонування залізничного транспорту.   Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. № 16. С.46-48.
  4.  Єлагін Ю.В., Букін Є.О. Маркетинго-логістичні підходи до організації транзитних перевезень. Вісник економіки транспорту та промисловості.  2016. №54.  С. 176-180.
  5. Єлагін Ю.В.,  Проценко Н.О.  Реформування і суспільні ефекти пасажирських перевезень залізничної галузі.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №58. С. 96-102.
  6.   Єлагін Ю.В., Боровик Ю.Т., Гур’янов В.В. Проблеми інвестиційного розвитку промислових підприємств залізничної галузі в умовах реформування.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2017. №60. С. 72-78.
  7. Єлагін Ю.В., Боровик Ю.Т. Енергозбереження та енергоефективність як фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №61. С. 103-110.
  8. Elagin Y., Dergousova А., Chebanova O. Improvement of the Concept of the Image of the Enterprise for the Account of Social-Ecological Public Effects.  International Journal Of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3. – р. 409-413. Pages – 5  // website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET/
  9. Єлагін Ю.В., Боровик Ю.Т. Проблеми та пепспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №65.  С. 68-75.
  10.  Yelagin Y.,Borovik Y.,  Gritsenko N.,  Kondratyuk N. and Nakonechniy V.  Social and economic efficiency of development and use of alternative power energy  SHS Web of Conferences. 2019. Vol.67 (2019) – DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706007

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економіка праці та соціально-трудові відносиниЕкономіка підприємства
2Економіка праці та соціально-трудові відносиниМаркетинг
3Економіка праці та соціально-трудові відносиниУправління фінансами, банківська справа та страхування
4Реінжиніринг бізнес-процесівПідприємництво