Калабухін Юрій Євгенович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1960

Освіта:

У 1982 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Тепловози і тепловозне господарство». У 2001 році здобув другу вищу освіту в Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Кандидат технічних наук з 1990 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 068.44.01 при Луганському машинобудівному інституті за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”

Доктор технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: «Удосконалення методології визначення техніко-економічних показників функціонування тягового рухомого складу з урахуванням життєвого циклу». Науковий консультант – д.т.н., проф. _____.

Напрямок наукової діяльності:

техніко-економічні дослідження лімітної ціни рухомого складу (локомотиви, електро- та дизель-поїзди, вагони) в рамках концепції життєвого циклу.

Автор:

140 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Знак Почесний працівник транспорту України ( 2006 р.), знак «Залізнична слава» ІІІ ступеня (2010 р.).

Вибрані публікації:

  1. Калабухін Ю.Є., Зоріна О.І., Ткаченко В.В. Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті. Зб. наук. праць Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2014.  №7.  С. 13-19.
  2. Калабухін Ю.Є., Ткаченко В.В. Відповідність стану локомотивного господарства вимогам міжнародних транспортних коридорів. Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної конференції «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015.  Вип. 50.  С. 14-15.
  3. Калабухін Ю.Є. Рудковський О.В.Обґрунтування вибору варіанту оновлення локомотивів з урахуванням життєвого циклу.  Зб. наук. праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2016.  Вип. 166.  С. 172-179.
  4. Калабухін Ю.Є. Рудковський О.В. Результати аналізу часових рядів споживання палива маневровим тепловозом в експлуатації.  Інформатика та математичні методи в моделюванні.  2017.  том 7, № 1-2. С. 87-95.
  5. Калабухін Ю.Є., КаменеваН.М.,  Зленко Д.Д. Концепція життєвого циклу в теоретичних підходах до вибору варіанту інвестицій в оновлення парка тягового рухомого складу.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2018.  Вип. 62.  С. 241-248.
  6. KalabukhinI., Zorina O. I.  and KamenevaN.  Methodical approaches to the distribution of actual costs of railway infrastructure in conditions of fuzzy indeterminacy SHS Web of Conferences. 2019. Volume 67. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196704015