Мороз Володимир Петрович

Посада: доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1955

Освіта:

У 1982 році закінчив Харківський інститут залізничного транспорту(ХІІТ) за спеціальністю “Автоматика, телемеханіка та зв’язок”.

Кандидат технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д02.15.01 при Харківській державній академії залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю 05.22.08 “Експлуатація залізничного транспорту”. Тема дисертації: «Неперервні колійні датчики систем залізничної автоматики та телемеханіки для ділянок з пониженим опором ізоляції». Номер диплома – КН 012381.

Напрямок наукової діяльності:

аналіз та синтез колійних датчиків; розроблення та впровадження інформаційно-керуючих систем на залізничному транспорті.

Автор:

понад 110 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи доцентом Мороз В.П. видано та підготовлено до друку понад 50 науково-методичних, навчально-методичних розробок та авторських свідоцтв на винаходи і 5 патентів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Мороз, В.П. Повышение работоспособности рельсовых цепей при низком сопротивлении изоляции / А.Н. Прогонный А.Н., Ю.В. Соболев., В.М. Соколов В.М. // Межвуз. сб. научн., тр. / Уральский электромех-й ин-т инж. трансп. – Свердловск, 1988. – Вып.77. ¬- с.44-49.
  2. Мороз, В.П. Математические модели некоторых типов непрерывных путевых преобразователей / Соболев Ю.В., Мороз В.П. // Межвуз. сб. научн., тр. / Харьк. ин-т инж. ж.-д. трансп. – Харьков, 1989. – Вып.10. – с.79-89
  3. Мороз, В.П. Застосування методу аналізу ієрархій при функціональному синтезі автоматизованих систем керування / Р. В. Турчинов, С.О. Змій, В. П. Мороз, В. І. Мойсеєнко, В. Ф. Кустов – Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №2/3 (56). – С.33-36.
  4. Мороз, В.П. Метод та результати моделювання операцій по оповіщенню працюючих на коліях черговим по станції / С.О. Змій, В.П. Мороз // Збірник наукових праць ДонІЗТ – 2014. – вип.34.
  5. Мороз, В. П. Метод визначення елементів колійного розвитку, що входять до зони виконання робіт на коліях / В.П. Мороз, С.О. Змій // Збірник наукових праць ДонІЗТ – 2014. – вип. 34.
  6. Мороз, В.П. Автоматические устройства предупреждения о проведении работ на путях: выбор структуры и аппаратных средств / С.В. Кошевой, В.Г. Мельничук, В.П. Мороз, Ю.В. Соболев //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.- Харків, 2001. – №5. – с. 74-77.
  7. Мороз, В.П. Моделювання операцій оповіщення черговим по станції працюючих на коліях станції [Текст] / С.О. Змій, В.П. Мороз, Р.В. Турчинов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – №6/3 (72). – С.26-29
  8. Мороз, В. П. Метод визначення убезпеченої зони виконання робіт на коліях залізничних станцій [Текст] / В.П. Мороз, С.О. Змій // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – №2/2(7). – С.68-72.
  9. Змій, С.О. Техніко-економічна ефективність використання систем автоматичного оповіщення на залізничному транспорті[Текст] / С.О. Змій, В.П. Мороз, А.О. Лапко // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2017. – № 58(Додаток). – С. 94-95.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інтегровані інформаційно-управляючі системиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Основи комп'ютерно-інтегрованого управлінняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Системний аналіз складних систем управлінняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
4Станційні системи автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
5Технічні засоби автоматизаціїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6Колійні датчикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології