Наземцева Людмила Василівна

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1957

Освіта:

У 1979 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди.

Напрямок наукової діяльності:

Автор:

понад 10 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Таратушка В.А., Волохова Н.І., Макаренко Л.І., Панченко Н.Г., Наземцева Л. В. Посібник з математики для поступаючих до вищих навчальних закладів. Х.: УкрДАЗТ, 2006.
    С.Д.Бронза, Л.В.Наземцева Аналітична геометрія. Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Вища математика» Х.: УкрДАЗТ, 2008.
  2. Ефременко Р.О., Наземцева Л.В. «Вища математика»: методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни «Вища математика» для студентів 2 курсу факультету УПП заочної форми навчання. Харків: ХарДАЗТ, 1999. 39с.
  3. Наземцева Л.В. Сутність та місце людини в сучасному світі. Людина,суспільство,комунікативні технології: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Лиман. 10-15 вересня 2018р. Харків, 2018 р. С.222- 226.
  4. Наземцева Л.В. Застосування математичних моделей для вирішення задач економічного аналізу. Фінанси та соціальна економіка:аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 29 вересня 2018 р. Львів, 2018. С.116-118.
  5. Наземцева Л.В. Використання методів дослідження операцій в економічному аналізі. Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 жовтня 2018 . Київ, 2018. С.87-89.
  6. Наземцева Л.В. Динамічне програмування в теорії економічного аналізу. Всеукраїнська науково-практична конференція. Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса,16 березня 2019 р. Одеса, 2019. С.92-96.
  7. Наземцева Л.В. Аналітичні моделі систем масового обслуговування в економічному аналізі. Підприємництво, облік та фінанси: національні особливості та світові тенденції: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 березня 2019 р. Киів, 2019. С.113-116.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вища математикаЕлектричний транспорт