Полякова Олена Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій (Транспортний менеджмент)».

Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку. Тема дисертації: «Формування інтермодальної транспортної системи в Україні на базі вантажних транспортно-розподільних комплексів» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

міжнародні транспортні коридори та логістичні центри, забезпечення конкурентоспроможності підприємств, організаційна культура підприємств, етичні основи бізнесу.

Автор:

114 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Полякова О.М.,  Компанієць В.В., Бела О.О. Аксиологічні орієнтири православної моделі господарювання як шлях соціально-економічного розвитку України.Вісник економіки транспорту і промисловості.  № 59. С. 300-308.
  2. Полякова О.М., Руських А.О.  Соціальна відповідальність на залізничному транспорті України. Вісник економіки транспорту і промисловості.  №61. С.219-229.
  3. Полякова О.М.,  Шраменко О.В.  Державне регулювання природних монополій в умовах глобальної економіки та розвитку науково-технічного прогресу. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету.  Вип.16.  С. 226-232  URL:http://www.economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/1990-shramenko-o-v-polyakova-o-m).
  4. Olena Polyakova, Olena Dikan,  Marina Ustenko, Olena Shramenko, Anna Rekun.   Specifics of Participation of Industrial Companies of the Railway Transport in Ukraine in Functioning of Innovation-Oriented Industrial Logistic Clusters. International Journal of Engineering & Technology.  Vol 7, No 4.3 (2018): рр. 426-431 –https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet
  5. Полякова О.М., Шраменко О.В. Кооперативне підприємництво: зміна парадигми.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №65.  С. 96-105.
  6. Polyakova О., Kompaniets V., Polevaya V.,  Shramenko E. Readiness of workers for a new economy in condition of systemic changes (man – technologies – economy).   SHS Web of Conferences.2019.  67 (2019). Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics”. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706028
  7. Полякова О.М.,  Боровик Ю.Т., Єлагін Ю.Є.  Форми стратегічного партнерства при реалізації проектів розвитку залізничної інфраструктури.Вісник економіки транспорту і промисловості.  №68. С. 75-84.
  8. Полякова О.М., Липська Т.І., Кучинська О.М. Державно-приватне партнерство як елемент механізму розвитку транспортної інфраструктури України. Экономический вестник Национального горного университета. 2020. Вып.№2 (70). С. 44-52.
  9. Полякова О.М., Компанієць В.В., Шраменко О.В. Світові тренди сучасного транспортно-логістичного сервісу. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 71.С. 22-32.
  10. Полякова О.М.,  Боровик Ю.Т., Єлагін Ю.Є. Стійке будівництво: сутність, принципи, тенденції розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020-2021. № 72-73. С. 47-56.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Бізнес-плануванняПідприємництво
2Організаційна культура підприємствЕкономіка підприємства
3Організаційна культура підприємствПідприємництво
4Управління витратамиПідприємництво
5Управління проектамиЕкономіка підприємства
6Економічна психологіяЕкономіка підприємства
7Економічна психологіяПідприємництво