Туренко Олександр Геннадійович

Посада: аспірант

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1997

Освіта:

У 2019 закінчив Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (за освітньою програмою «Електричний транспорт»).

Напрямок наукової діяльності:

Нейромережеві системи керування електроприводом.

Автор:

Автор 3 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Маслій, А. С., Карпенко, Н. П., Туренко, О. Г., Сафронов, О. Е., & Головко, П. А. (2019). Математичне моделювання вентильно-індукторного електроприводу для маневрового тепловозу. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Техніка та електрофізика високих напруг = Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Ser. : Technique and Electrophysics of High Voltage : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 27 (1352). – С. 44-49.
  2. Буряковський, С. Г., Маслій, А. С., Помазан, Д. П., Сафронов, О. Е., & Туренко, О. Г. (2019). Підвищення енергоефективності маневрового тепловоза шляхом застосування накопичувачів енергії.// Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Техніка та електрофізика високих напруг = Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Ser. : Technique and Electrophysics of High Voltage : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 27 (1352). – С. 3-11.