Студентська рада Університету

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ УкрДУЗТ

Нежувака Артем Романович

студент УкрДУЗТ

корпус 1, поверх 1, кабінет 102

СтуСтудентська рада Університетудентське самоврядування це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, Статутом Університету та Положенням.

В Університеті органи студентського самоврядування мають форму студентських рад. Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Університету.

В Університеті діють такі органи студентського самоврядування:

  • конференція студентів Університету;
  • студентська рада Університету;
  • конференція студентів факультету;
  • студентські ради факультетів;
  • загальні збори мешканців гуртожитку;
  • студентські ради гуртожитків.

Інформація