Рецензування

Головний редактор

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 215

Редакція науково-технічного журналу “Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті” дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством. Це відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування та видання журналу.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу).

Рецензенти наукових матеріалів призначаються Головним редактором журналу. Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

  • визначати достовірність, значущість і оригінальність наукової статті;
  • пропонувати шляхи поліпшення публікацій.

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними і особиста критика автора (ів) наукової статті недоречна. Рецензенти зобов’язані виражати свої погляди чітко і аргументовано.

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартний Бланк рецензії, який містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.