Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Головний редактор

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 215

До публікації в науково-технічному журналі “Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті” приймаються матеріали науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників, науковців, фахівців залізничного транспорту та інших галузей промисловості за спеціальностями:

  • 126 – Інформаційні системи та технології;
  • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
  • 273 – Залізничний транспорт;
  • 275 – Транспортні технології.

Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, ступеня доктора філософії (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р. зі змінами від 02.07.2020 р. № 886).