Редакційна колегія

Головний редактор

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 215
Головний редактор:Приходько Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор
Заступник головного редактора:Бабаєв М.М., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Відповідальний секретар:Мойсеєнко В.І., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Члени редакційної колегії:Бойнік А.Б., д.т.н., професор, УкрДУЗТ;

Бутько Т.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ;

Гаврилюк В.І., д.ф-м.н., професор, ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна;

Доценко С.І., д.т.н., доцент, УкрДУЗТ;

Жуковицький І.В., д.т.н, професор, ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна;

Замула О.А., д.т.н., доцент, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Каргін А.О., д.т.н., професор, УкрДУЗТ;

Климаш М.М., д.т.н, професор, НУ «Львівська політехніка»;

Збігнев Лукасік, д.т.н., професор, Технолого-гуманітарний університет імені Казимира Пуласького (Польща);

Марек Мезитис, д.т.н., професор, Ризький технічний університет (Латвія);

Панченко С.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ;

Рубан І.В., д.т.н., професор, ХНУРЕ;

Серков О.А., д.т.н., професор, НТУ «ХПІ»;

Скалозуб В.В., д.т.н., професор, ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна;

Тьєрі Хорсін, професор математики, Національна консерваторія мистецтв та ремесел (Франція);

Штомпель М.А., д.т.н., доцент, УкрДУЗТ.