Загальні відомості

Головний редактор

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 215
Рік заснування:1996
ISSN:1681-4886
ISSN online:2413-3833
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ №21514-11414 ПР від 18.08.2015 р.
DOI:10.18664/ikszt
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання:українська, російська, англійська
Засновник:Український державний університет залізничного транспорту

Журнал індексується у міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах:  Index Copernicus InternationalGoogle ScholarVernadsky National Library of UkraineOpen Ukrainian Citation Index (OUCI)

Офіційний сайт збірнику в системі Наукова періодика України