Дисципліни загальної та професійної підготовки

в.о. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

Плугін Дмитро Артурович

в.о. завідувача кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 1, кабінет 126

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Промислове та цивільне будівництво»

Акредитація ОП – липень 2027 року.

 

Загальний курс залізниць

Інженерна графіка

Опір матеріалів і основи теорії пружності та пластичності

Будівельна механіка

Технологія будівельного виробництва

Економіка будівництва

Організація будівельного виробництва

Інженерні вишукування

Приєднані файли