Матеріально-технічне забезпечення

завідувач кафедри

Бабаєв Михайло Михайлович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 107

Кафедра має навчальні лабораторії для проведення лабораторних та практичних занять за всіма професійно-орієнтованими та спеціальними дисциплінами, обладнаними відповідним технічним оснащенням з фаху.

Перелік обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес на кафедрі:

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінетуНайменування навчальної дисципліни

«Електропривод та автоматизовані електромеханічні системи тяги»

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Теорія електропривода
 2. Автоматичні системи керування ЕРС
 3. Силова електроніка електровозів та електропоїздів
 4. Системи керування електротранспортом.
 «Електропостачання та тягові трансформаторні підстанції»

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Тягові та трансформаторні підстанції
 2. Перетворювальна техніка в системах електропостачання

«Інформаційні технології електричного транспорту»

Матеріально-технічне забезпечення

 

 

 1. Електромагнітна сумісність систем електропостачання
 2. Основи теорії мехатронних систем
 3. Проєктування електромеханiчних систем та їх презентування мовою країн ЄС
 4. Сучасні комп’ютерні системи конструкторсько-технологічного проєктування електричного транспорту

 «Мікросхемотехніка та промислова електроніка»

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Основи промислової електроніки
 2. Мікропроцесорні системи та засоби керування електротранспортом
 3. Автоматичні системи керування ЕРС

Лабораторія теоретичних основ електротехніки та вимірювань, лабораторія електроніки
та електричних кіл

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Теоретичні основи електротехніки
 2. Основи метрології та електричні вимірювання
 3. Електричні машини
 4. Електричні апарати
 5. Системний аналіз та обгрунтування прийняття технічних рішень

 Лабораторія моделювання і дослідження електричних та неелектричних процесів

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Моделювання електромеханічних систем
 2. Діагностика пристроїв і систем електропостачання
 3. Методи аналізу електричних систем
 4. Моделювання та оптимізація систем електропостачання

«Електричні машини та апарати»
Матеріально-технічне забезпечення

 1. Тягові електричні апарати
 2. Тягові електричні машини.