Матеріально-технічне забезпечення

завідувач кафедри

Бабаєв Михайло Михайлович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 107

Університет має навчальні лабораторії для проведення практичних занять за всіма професійно-орієнтованими та спеціальними дисциплінами, обладнаними відповідним технічним оснащенням з фаху.

Перелік обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінетуНайменування навчальної дисципліни
«Електричні машини та апарати»

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Тягові електричні апарати
 2. Тягові електричні машини.
«Електропривод та автоматизовані електромеханічні системи тяги»
Матеріально-технічне забезпечення
 1. Автоматизоване проектування в електромеханічних системах
 2. Основи теорії мехатронних систем
 3. Автоматичні системи керування ЕРС
 4. Тягові статичні перетворювачі
 5. Перспективні системи автоматизованого тягового електроприводу.
 «Електропостачання та тягові трансформаторні підстанції»
 1. Тягові електричні апарати
 2. Тягові статичні перетворювачі
 «Інформаційні технології електричного транспорту»
 1. Автоматизоване проектування в електромеханічних системах
 2. Основи теорії мехатронних систем
 3. Тягові електричні машини
 4. Новітні технології в обслуговуванні і діагностиці ЕРС
 «Мікросхемотехніка та промислова електроніка»
 1. Автоматизоване проектування в електромеханічних системах
 2. Основи теорії мехатронних систем
 3. Елементи систем управління автоматизованим електроприводом
 4. Автоматичні системи керування ЕРС
 5. Тягові статичні перетворювачі
 6. Мікропроцесорна техніка в системах керування електричного транспорту
 Спеціалізований лекційний кабінет
 1. Автоматизоване проектування в електромеханічних системах
 2. Основи теорії мехатронних систем
 3. Автоматичні системи керування ЕРС
 4. Тягові електричні апарати
 5. Тягові статичні перетворювачі.
 Лабораторія теоретичних основ електротехніки та вимірювань, лабораторія електроніки та електричних кіл

Матеріально-технічне забезпечення

 1. Тягові електричні апарати
 2. Тягові електричні машини
 3. Основи підвищення ефективності систем електричної тяги
 Лабораторія моделювання і дослідження електричних та неелектричних процесів
 1. Автоматизоване проектування в електромеханічних системах
 2. Основи теорії мехатронних систем
 3. Тягові електричні машини
 4. Новітні технології в обслуговуванні і діагностиці ЕРС
 Кабінет ділового спілкування та відео тренінгів
 1. Психологія ділового спілкування
Спеціалізована аудиторія
 1. Економіка міського і промислового електротранспорту
Спеціалізований кабінет охорони праці
 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист
Кабінет цивільного захисту, площа
 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист
Лабораторія досліджень умов праці
 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист

Галерея