Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Бабаєв Михайло Михайлович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 107

Кафедра виконує науково-методичну роботу.

Навчально-методична робота кафедри

Акімов О.І., Сушко Д.Л. Техніка високих напруг. Ізоляція та перенапруги в пристроях електропостачання і електричної тяги залізничного транспорту: Навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 217с.

Викладаються основи теорії електричного розряду в газах і вздовж поверхні твердих діелектриків. Достатня увага приділена ізоляторам високої напруги, сучасним методам контроля ізоляції високовольтного обладнання і вимірювань при високих напругах. Розглянуті питання захисту пристроїв електропостачання і електричної тяги від перенапруг. Дана класифікація перенапруг, освітлені причини появи перенапруг і способи захисту від них. Посібник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, інженерів, викладачів, науковців, які в своїй професійній діяльності пов’язані з електроенергетикою залізничного транспорту.

Навчально-методична робота кафедри

Акімов О.І., Сушко Д.Л. Електричні мережі електрифікованих залізниць: Навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 278 с.

Викладаються основи теорії електричних розрахунків місцевих і районних електричних мереж, дані поняття про розрахунок механічної частини повітряних ліній та відомості про конструктивне виконання повітряних і кабельних ліній; розглянуті питання проектування мереж зовнішнього електропостачання електрифікованих залізниць, регулювання напруги та зниження втрат потужності й електроенергії в них. Посібник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, інженерів, викладачів, науковців, які у своїй професійній діяльності пов’язані з проектуванням і експлуатацією електричних мереж електрифікованих залізниць.

Навчально-методична робота кафедри

Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики / М.М. Бабаєв, М.Г. Давиденко, Г.І. Загарій та ін.: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2011.- 608 с.

Викладені основи теорії електричних кіл постійного та змінного струму (як лінійних, так і нелінійних), основи теорії магнітних кіл, методи аналізу кіл у частотній та часовій областях, теоретичні основи функціонування та методи розрахунку кіл із зосередженими та розподіленими параметрами: двополюсників, чотириполюсників, довгих ліній. Розглянуто теорію та побудову БС-, К.С- та АКС-фільтрів, твердотільних резонаторних фільтрів, а також коректорів амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик пристроїв зв’язку та автоматики.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту, які навчаються за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті». Він також може бути корисним студентам радіотехнічних та зв’язкових спеціальностей, а також інженерно-технічним працівникам галузей автоматики та зв’язку.

Навчально-методична робота кафедри

Бабаєв М.М., Давиденко М.Г., Загарій Г.І., Соболєв Ю.В. Лінійні електричні кола пристроїв автоматики та зв’язку: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 285 с.

Викладені теоретичні основи функціонування та методи розрахунку кіл із зосередженими та розподіленими параметрами: двополюсників, чотириполюсників, довгих ліній. Розглянуто теорію та побудову LC-, RC- та ARC-фільтрів, твердотільних резонаторних фільтрів, а також коректорів амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик пристроїв зв’язку та автоматики.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту, які навчаються за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті». Він також може бути корисним студентам радіотехнічних та зв’язкових спеціальностей, а також інженерно-технічним працівникам галузей автоматики та зв’язку.

Навчально-методична робота кафедри

Конструкція та динаміка електричного рухомого складу: підручник / C. В. Панченко, М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Ч.1. – 280 с.

У підручнику розглянуто основні відомості стосовно конструкції та динаміки електричного рухомого складу, що експлуатується на залізницях України і низки інших країн. Подано загальний опис конструкції електровозів і моторвагонного рухомого складу. Наведено порівняльний аналіз матеріалів, що використовуються для виготовлення вузлів і деталей електрорухомого складу. Ряд підрозділів, крім опису конструктивних особливостей тих або інших вузлів, супроводжується основними принципами розрахунку їх розмірів і параметрів. Наведено основні відомості про види коливань і збурення, що викликають коливання рухомого складу. Подано показники динамічних якостей механічної частини.
Підручник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, інженерно-технічних працівників, викладачів, наукових працівників, що спеціалізуються в галузі експлуатації та ремонту електричного рухомого складу.

Навчально-методична робота кафедри

Конструкція та динаміка електричного рухомого складу: підручник / C.В. Панченко, М.М. Бабаєв, В.С. Блиндюк та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Ч.2. – 204 с.
У підручнику розглянуто основні відомості стосовно конструкції та динаміки електричного рухомого складу, що експлуатується на залізницях України і низки інших країн. Подано загальний опис конструкції електровозів і моторвагонного рухомого складу. Наведено порівняльний аналіз матеріалів, що використовуються для виготовлення вузлів і деталей електрорухомого складу. Ряд підрозділів, крім опису конструктивних особливостей тих або інших вузлів, супроводжується основними принципами розрахунку їх розмірів і параметрів. Наведено основні відомості про види коливань і збурення, що викликають коливання рухомого складу. Подано показники динамічних якостей механічної частини.
Підручник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, інженерно-технічних працівників, викладачів, наукових працівників, що спеціалізуються в галузі експлуатації та ремонту електричного рухомого складу.

Навчально-методична робота кафедри

Електробезпека: Підручник / С. В. Панченко, О. І. Акімов, М. М. Бабаєв та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 297 с.

Розглянуто дії електричного струму на людину, способи надання першої допомоги потерпілим від електричного струму, проаналізовано умови безпеки в різних електричних мережах, викладено технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом.
Підручник призначено для студентів закладів вищої освіти, а також для фахівців-електриків. Підручник також може бути корисним для осіб, які організовують експлуатацію та експлуатують електроустановки.

Навчально-методична робота кафедри

Системи електропостачання електричного рухомого складу залізниць і метрополітенів [Текст] : підручник / С. В. Панченко, В. С. Блиндюк, М. М. Бабаєв та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 308 с.

У підручнику наведено основи принципів улаштування та функціонування систем електропостачання електричного рухомого складу залізниць і метрополітенів.
Матеріал розрахований на студентів, магістрів, слухачів, аспірантів, працівників підприємств, а також спеціалістів, які бажають розширити свої знання в галузі систем тягового електропостачання.

Навчально-методична робота кафедри

Проектування систем електропостачання залізниць: Навч. посібник / М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк, О. Д. Супрун та ін.; за ред. М. М. Бабаєва. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 291 с.

У навчальному посібнику розглянуто методики проектування систем електропостачання залізниць, оптимізації системи зовнішнього електропостачання та вибору основного обладнання розподільних пристроїв тягових і трансформаторних підстанцій.
Посібник рекомендується для студентів і магістрантів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і експлуатацією електричних підстанцій і мереж.

Навчально-методична робота кафедри

Теорія електричних і магнітних кіл: Підручник / С. В. Панченко, О. М. Ананьєва, М. М. Бабаєв та ін. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 246 с.

У підручнику викладено основні теорії лінійних і нелінійних кіл постійного струму, однофазних і трифазних лінійних кіл синусоїдного струму, нестаціонарних процесів у лінійних колах та магнітних кіл в умовах дії джерел постійної та синусоїдної магніторушійної сили. Порівняно з першим виданням додано підрозділ «Метод симетричних складових» в розділ «Трифазні кола».
Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей, слухачів післядипломної освіти і закладів підвищення кваліфікації. Матеріал підручника є базовим при підготовці фахівців залізничного транспорту в галузі «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Електричний транспорт» спеціальності 273 «Залізничний транспорт» освітньої програми «Електровози та електропоїзди» денної та заочної форм навчання.

 

Замовлення кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки до плану видання відомчої, навчальної та навчально-методичної літератури Українського державного університету залізничного транспорту на 2021 рік.