Дисципліни вільного вибору студента

завідувач кафедри

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 401

Галузь знань 12 – Інформаційні технології
Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітня програма «Комп’ютерна інженерія транспортних систем»

 

Приєднані файли