ОП «Комп′ютерні інформаційно-управляючі системи» (бакалавр)

завідувач кафедри

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 401

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151 – Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технологі
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітня програма «Комп′ютерні інформаційно-управляючі системи»