Історія створення кафедри

завідувач кафедри

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 401
Інтенсивне впровадження нових комп’ютерних технологій в автоматизовані системи управління рухом поїздів викликало потребу в спеціалістах такого профілю й поставило перед вищими залізничними навчальними закладами завдання з їх підготовки. У 1986 р. на факультеті АТЗ було засновано кафедру «Мікропроцесорні інформаційно-управляючі системи», яка стала першою у ВНЗ залізничного транспорту України кафедрою такого напрямку. Випуск інженерів – електриків з мікропроцесорних систем здійснювався до 1999 р. З метою поглиблення підготовки інженерів-електриків залізничного транспорту з комп’ютерних технологій кафедру в тому ж році було об’єднано з кафедрою «Автоматики і телемеханіки». Об’єднана кафедра отримала назву «Автоматика та комп’ютерні інформаційно-управляючі системи» і готувала випускників зі спеціальності «Автоматика і автоматизація на транспорті” (7.092507) та спеціалізації «Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи» (7.092507.2). Завідувачем цієї кафедри було обрано доктора технічних наук, професора Г.І.Загарія.