Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 401

Напрями навчально-методичної роботи кафедри  СКС

 

 1. Удосконалення організації та змісту навчання на основі сучасних методик та підходів.
 2. Впровадження у навчальний процес кафедри системи дуальної освіти.
 3. Розроблення методик, програмно – технічного та методичного забезпечення системи дистанційного навчання.
 4. Методична співпраця з іншими закладами освіти, виконання сумісних методичних розробок.
 5. Удосконалення практичної складової підготовки студентів.

 

Науково-методичні розробки кафедри за останні роки:

 

Методичні розробки 2020 року и минулих років, найбільш важливі (посібники)

 1. Мірошник М.А. Компютерні технології в автоматизації проектування комп’ютерних систем, Харків: ХНУРЕ, 2005р., 308 с.
 2. Мірошник М.А. Проектування діагностичної інфраструктури обчислювальних систем і пристроїв на ПЛІС: монографія. Харків: 2012, 188с.
 3. Мірошник М.А. Інформаційно-управляючі системи та організації паралельних обчислень: навч. посібник. / Мірошник М.А., Лістровий С.В. // Харків: УкрДУЗТ, 2015р., 308 с.
 4. Мірошник М.А. Теорія автоматичного керування, штучний інтелект і автоматизація процесу прийняття рішення: навч. посібник. \ Мірошник М.А., Лістровий С.В.\\ Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 144 с.
 5. Мірошник М.А. Методичний посібник з магістерькой роботи. / Мірошник М.А., Доценко С. І, Мойсеенко В. І.///- Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 110 с.
 6. Мірошник М.А. Технологія та автоматизація проектування цифрових пристроїв та складних комп’ютерних систем на ПЛІС: навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2020. – в РИО.
 7. Мірошник М.А. Автоматизація проектування вбудованих систем та програмних засобів на ПЛІС мовою опису апаратури: навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2020. – в РИО.

 

Участь викладачів кафедри у науково-методичних конференціях

 1. Мірошник М.А. Доброчінність. / Мірошник М.А., Клименко Л.А.// Тези НМК кафедр університету листопад 2020.
 2. Мирошник М.А. Аппаратная реализация временных конечных автоматов / Мирошник М.А., Шкиль А.С., Рахлис Д., Кулак Э.Н. // , Мірошник М.А. Аналіз коректності графових моделей автоматних систем логічного управління на ПЛІС / Мирошник М.А., Л.А. Клименко, В. А. Крилова, Ю.Н. Салфетникова, Деменкова С.Д., А.Н. Мірошник // 33я МНТК “Інформаційно-керуючі системи на залізн. транспорті”, Харків, УкрДУЗТ, 30.10.2020.
 3. Мирошник М.А. Аналіз коректності графових моделей автоматних систем логічного управління на ПЛІС / М.А. Мирошник, Шкиль А.С., Кулак Э.Н., Филиппенко И.В., Рахлис Д.Е., Пахомов Ю.В. // Аппаратная реализация временных конечных автоматов /  М.А. Мірошник, Л.А. Клименко, Ю.М. Салфетникова, Деменкова С.Д., А.Н. Мірошник // ХХ международной конференции “Проблемы информатики и моделирования” (ПИМ-2020), 16 – 21 сентября 2020 г., пленарна доповідь, с.46-48, с.48-52.
 4. Мірошник М.А. Дистанционка. / Мірошник М.А., Клименко Л.А.// Тези НМК кафедр університету листопад 2019.
 5. Мірошник М.А. Застосування синхронізуючих послідовностей для перевірки кінцевих автоматів / Мирошник М.А., Шкиль А.С., Рахлис Д., Кулак Э.Н., Пахомов Ю.В. // 32я МНТК “Інформаційно-керуючі системи на залізн. транспорті”, Харків, УкрДУЗТ, 24-25.10.2019.
 6. Мирошник М.А. Исследование методов диагностики легкотестируемых цифровых устройств и систем. / М.А. Мирошник, Л.А. Клименко, Д.Д. Федорин // ХІХ международной конференции “Проблемы информатики и моделирования” (ПИМ-2019), 11 – 16 сентября 2019 г., пленарна доповідь, С.3.
 7. Мірошник М.А. Самостійна робота студентів. Використання елементів дуального навчання при підготовці магістрів. / Мірошник М.А., Клименко Л.А.// Тези НМК кафедр університету листопад 2018.
 8. Мирошник М.А. Проектирование логических блоков управления с шаблонами конечных автоматов. / Мирошник М.А., Клименко Л.А.// 31-я Международной НТК “Информационно-управляющие системы на ж/д транспорте”, – 2018.
 9. Мірошник М.А. Організація навчального процесу в області проектування цифрових пристроїв з використанням плат на базі ПЛIС FPGA Spartan фірми Xilinx. / Мірошник М.А // Тези НМК кафедр університету 29-30 листопада 2017.
 10. Мирошник М.А Методы обнаружения ошибок проектирования в конечных автоматах с использованием синхронизирующих пследовательностей. /  Мирошник М.А., Пахомов Ю.В. // 30-й Международной НТК “Информационно-управляющие системы на ж/д транспорте”, 2017., с.15-16.
 11. Мірошник М.А. Можливості використання інтелектуальних агентів для створення інтелектуальної діагностичної інфраструктури. \ Мірошник М.А., Салфетникова Ю.М.// Тези 29 міжнародної НПК «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – №4 (додаток №4а). – С. с. 22-23.
 12. Мирошник М.А. Исследование методов синтеза легкотестируемых цифровых устройств и систем. / М.А. Мирошник, В.А. Крылова, Ю.В. Пахомов // 17-я МНТК “Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2018)”, 15 – 19 сентября 2017 г. Одесса.
 13. Miroshnyk M.A. Use of pseudo exhaustive test pattern generator on the basis of shift registers with nonlinear feedback. \ Miroshnyk M.A., Krulova V.A. // 16-я МНТК “Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2016)”, 12-16 сентября 2016 г. Одесса.
 14. Miroschnyk М.А. Test diagnostics of multimedia divices. / Miroschnyk М.А. , Koroleva Ya. Yu // XXVIII International Scientific Symposium “Metrology and metrology assurance 2018”.
 15. Мірошник М.А. Дослідження методів вбудованого контролю і діагностики цифрових пристроїв та підвищення контролепригодности цифрових пристроїв. / М.А. Мирошник, Пахомов // 18-я МНТК “Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2019)”, 10 – 15 сентября 2019 г. Одесса.
 16. Мирошник М.А. Применение двенадцатиполюсников в системе с доплеровским радаром для измерения скорости. / Мирошник М.А., Зайченко О.Б. // 32-я Международной НТК “Информационно-управляющие системы на ж/д транспорте”, – 2019.

 

Кафедра активно співпрацює з коледжами залізничного транспорту, забезпечуючі підвищення кваліфікації викладачів та рівня методичного забезпеченн їх навчального процесу.

У поточному році на науково-методичному семінарі заслухана доповідь завідувача відділення Бахмудського коледжу залізничного транспорту  Іщенко Б.В. Впровадження у навчальний процес системи дуального навчання.

 

Розробленні сумісні науково-методичні розробки:

Доценко С.І., Іщенко Б.В. Навчальний посібник “Системи керування базами даних”, Харків: УкрДУЗТ, 2020. – в РИО.

 

 

Патенти

 1. Патент 98395 (51) МПК G01F 11/28 (2006.01), G01R 35/00. Пристрій для функціонального діагностування пристрою регулювання росту монокристалів
 2. Патент на корисну модель / Спосіб вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ // UA 113161 МПК G01R 21/04 (2006.01), G01R 27/06 (2006.01) (Україна). – Заявл. u 2016 08483; Опубл. 2017/1/10, Бюл. №1. Винахідники: Зайченко О.Б, Ключник І.І., Мірошник М.А., Бутенко В.М.
 3. Патент на корисну модель / Комунікаційний пристрій – оптоелектронний аналог електромагнітного реле струму // UA 116449 МПК H03K 17/60 (2006.01) (Україна). – Заявл. u 2016 11255; Опубл. 2017/5/25, Бюл. №1. Винахідники: Бутенко В.М., Головко О.В., Зайченко О.Б, Мелешко В.В., Мірошник М.А., Мойсеєнко В.І, Чуб І.М., Чуб С.Г.
 4. Патент на винахід / Комутаційний пристрій – оптоелектронний аналог електромагнитного реле струму // UA 1009 МПК9 H03K 17/60 (2006.01) (Україна). – Заявл. u 2016 11009 від 02.11.2016; Винахідники: Бутенко В.М., Головко О.В., Зайченко О.Б, Мелешко В.В., Мірошник М.А., Мойсеєнко В.І, Чуб І.М., Чуб С.Г.
 5. Пат. на корисну модель / Пристрій для підвищення рівномірності нагрівання в мікрохвилювої печи // UA 113161 МПК (2018.01) G01R 21/00, G01R 21/08 (2006.01), (Україна). – Заявл. u 2018 00774. Винахідники: Зайченко О.Б, Цехмiстро Р.I., Мірошник М.А.
 6. Пат. на корисну модель / Пристрій для фінішної обробки пластикових виробів після 3D друку. // UA 139768 МПК (2020.01) В29С 71/00, В29С 67/02, В29С 64/40, B33Y 10/00 (2019.04) (Україна). – Заявл. U 2019 04798., опубл. Біл.№2, 27.01.2020. Винахідники: Зайченко О.Б, Зайченко Н.С, Мірошник М.А., Головкіна Л.В.

 

наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202439742,
Documents by author 18, Total citations 16 by 13 documents, h-index: 3

 

 1. 1. Miroshnik М.А. Multiprobe microwave multimeter signals iterative processing. / Miroshnik М.А., Zaihenko O.B., Zaihenko N.S., A.Mіroshnyk // IEEE MMA’2020
 2. Miroshnik М.А. Timed logical control FSM in hardware. / Miroshnik М.А., Shkil O.S., Kulak E.N., Filippenko I.V., Rakhil D.Y., A.Mіroshnyk // IEEE MMA’2020
 3. Miroshnik М.А. Timed logical control FSM in hardware. / Miroshnik М.А., Shkil O.S., Kulak E.N., Filippenko I.V., Rakhil D.Y., A.Mіroshnyk // IEEE MMA’2020
 4. Miroshnik М.А. Timed logical control FSM in hardware. / Miroshnik М.А., // IEEE MMA’2020
 5. Miroshnik М.А., Shkil А.S., Kulak E.N., Filippenko I.V., Rahklis D.Y. Verification of automatic logic control systems on FPGA by analyzing the correctness of state diagrams of control finite state machines. / 11th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (IEEE DESSERT’2020 + ) // May 14 – 218, 2020. (Індексується в SCOPUS)
 6. Miroshnik М.А. Design timed FSM with VHDL Moore pattern. . / Miroshnik М.А., Shkil O.S., Kulak E.N., Filippenko I.V., Rakhil D.Y., A.Mіroshnyk //Scientific journal “Radioelectronics, Informatics, Management.” Zaporozhye National Technical University, 2020, №2. (Індексується в Web of Science) +
 7. Miroshnik М.А. Testbench for Kalman Filter on FPGA for Microwave Measurement. / Miroshnik Мaryna , Zaichenko Olga, Galkin Pavlo // IEEE TCSET’2020, 02.2020. +
 8. Miroshnik М.А. Testable design of control digital automatic machines. / Miroshnik М.А., Shkil O.S., Kulak E.N., Filippenko I.V., Rakhil D.Y., A.Mіroshnyk // IEEE TCSET’2020, 02.2020.
 9. Miroshnik М.А. Model and algorithms for microwave multi-port receiver. / Miroshnik Мaryna , Zaichenko Olga, Galkin Pavlo // IEEE PICST-2019. DOI: 10.1109/PICST47496.2019.9061275 https://ieeexplore.ieee.org/document/9061275
 10. Miroshnik М.А. Synchronizing Sequences For Verification Of Finite State Machines. / Miroshnik М.А., Shkil O.S., Kulak E.N., Filippenko I.V., Rakhil D.Y., Pahomov Yu.. A.Mіroshnyk // UkrMiCo’2019.
 11. Y. Y. Korolova, M. A. Miroshnyk and Y. V. Pahomov, “Graphic Representation of Component Algorithms in Multimedia Devices,” 2019 XXIX International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Assurance” (MMA), Sozopol, Bulgaria, 2019, pp. 1-4. DOI: 10.1109/MMA.2019.8935958. https://ieeexplore.ieee.org/document/8935958
 12. Miroshnik М.А. Analysis of the state diagram correctness of automatic logic control systems on FPGA Paper . / Miroshnik М.А., Shkil O.S., Kulak E.N., Filippenko I.V., Rakhil D.Y. // MMA2019. – p.202., DOI: 10.1109/MMA.2019.8936027
 13. Miroshnik М.А. The microwave oven thermal field uniformity increasing by using powermeter. / O. Zaichenko, M. Miroshnyk, P. Galkin, L. Golovkina, Yu. Pahomov // IEEE COAL’2019. Doi: 10.1109/CAOL46282.2019.9019550.
 14. M. Miroshnyk et al., “Design of Real-Time System Logic Control on FPGA,” 2019 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Batumi, Georgia, 2019, pp. 1-4. doi: 10.1109/EWDTS.2019.8884387.
 15. Miroshnik М.А. Signal Flow Graph for Optimizing of Mutual Sensors Reflection in the Multiprobe Microwave Multimeter. / Miroshnik Мaryna , Zaichenko Olga, Galkin Pavlo // IEEE UkrCON-2019 / July 2-6, 2019 / Lviv, Ukraine, pp. 200—203.

doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879925

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8879925&isnumber=8879768

 1. Mіroshnyk M.А. Mation of easy-tested digital finite state machines / Mіrosсhnyk M.A., Pakhomov Y.V., Shkil A.S., Kulak E.N., Kucherenko D.Y. // Scientific journal “Radioelectronics, Informatics, Management.” Zaporozhye National Technical University, 2018, №2. (Індексується в Web of Science) DOI: 10.15588/1607-3274-2018-2-13.
 2. Mіroshnyk M.А. Design of Logical Control Units Based on Finite State Machines’ Patterns / Mіroshnyk M.А. , Poroshyn S.M., Shkil А.S., Kulak E.N., Filippenko I.V., Kucherenko D.Y. // 16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS-2018). 2018/9, р.208-216. (Індексується в SCOPUS)
 3. Olexandr Demihev Maryna Mіrosсhnyk, Dmitrij Karaman, Filippenko Inna, Krylova Viktoria, Tetyana Korytchinko Practical Methods for de Bruijn sequences Generation using Non-Linear Feedback Shift Registers / 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering // Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018/2, р.35. (Індексується в SCOPUS)
 4. Miroshnik М.А., Analysis of mutual sensor reflection in the multiprobe microwave multimeter. / M.A. Miroshnyk, O.B. Zaichenko, P. Galkin// Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), International Conference/ IEEE UkrMiCo-2018. DOI: 10.1109/UkrMiCo43733.2018
 5. Miroshnik М.А., Shkil А.S., Kulak E.N., Filippenko I.V., Kucherenko D.Y., Grebenyuk А.S. Synchronizing Sequences For Verification Of Finite State Machines. / 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2018) // May 24 – 27, 2018. (Індексується в SCOPUS)
 6. Miroschnyk M.А., Automation of hardware diagnostics of remote location for gas systems metering / Miroschnyk M.А., Pakhomov U.V. // 14th International Conference ICTERI 2018 ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer. // Kyiv – Ukraine .- 2018/5/14. (Індексується в SCOPUS)
 7. М.А. Мирошник, А.С. Шкиль, Э.Н. Кулак, Д.Е.Кучеренко, Е.Э. Герман / Design automation of testable finite state machines. 15th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS-2017). 2017 / 9 / 27, с.203-208. (Індексується в SCOPUS)
 8. 22. Miroshnik, M.,A. a Communication channel statistical characteristics research methods. / Marina Miroshnyk, Viktoriy Krulov// Материалы конференции 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET) С. 562-565. IEEE. 2016 / 2 / 23
 9. 23. Miroshnik, M.,A., Information analysis of energy 7. performance and factors affecting the serviceability of products illustrated by the example in gas industry. / Marina Miroshnyk, Vladimir Kotukh, Natalia Kaptsova. // Материалы конференции 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET) С. 436-438. IEEE. 2016 / 2 / 23. (Індексується в SCOPUS)
 10. Miroshnik M.A., Tsekhmistro R.I., Demichev А.I. Solving of sat-problems of artificial intelligence with the help of local elimination algorithms // Telecommunications and Radio Engineering, Том 75, Vol.75, Issue 7., p. 621 – 629. 2016. (Індексується в SCOPUS)

 doi: 10.15587/1729-4061.2016.76103

 1. 25. Miroshnik, M.,A., The Comparative Analysis Of A Multiprobe Microwave Multimeters With Involvement Of Processing By The Kalman Filtering And The Least-Squares Methods With Regard For Re-Reflection Of Probes. / OB Zaichenko, II Klyuchnik, MA Miroshnik, RI Tzekhmistro // Telecommunications and Radio Engineering. Том 74. №1., pages 79-86. (Індексується в SCOPUS)
 2. Application of software complex for query processing in the database management system with a view of dispatching problem solving in Grid systems. / Miroshnik MA Kotukh VG, Selevko SN. 2013, Telecommunications and radio engineering, Том 27 №10 P. 875-891. . (Індексується в SCOPUS)
 3. Miroshnik, M.,A. Design of a built-in diagnostic infrastructure for fault-tolerant telecommunication systems / Miroshnik, M., Zagarij, G., Derbunovich L. // IEEE Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science – Proceedings of the 11th International Conference, TCSET’2012. (Індексується в SCOPUS)