Про кафедру

завідувач кафедри

Василенко Олег Вадимович

в.о. завідувача кафедри, к.т.н

корпус 2, поверх 4, кабінет 46

Кафедра «Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент» готує фахівців за освітніми програмами: спеціальності 144 «Теплоенергетика» та освітніми рівнями бакалавр, магістр: «Теплоенергетика»«Енергетичний менеджмент».

Кафедра готує бакалаврів, інженерів, та магістрів-теплоенергетиків для виконання проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт та кваліфікованої експлуатації теплоенергетичного обладнання і теплосилових установок залізничного транспорту, які потрібні також на підприємствах практично всіх галузей.

Випускники кафедри вивчають різноманітне теплоенергетичне обладнання, зокрема: котельні установки, силові установки з двигунами внутрішнього згоряння; системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря; теплові мережі, теплотехнічне устаткування печей, компресорні станції, теплові та електричні станції. Одержана ними підготовка дозволяє для такого обладнання вирішувати питання з дослідження, проектування, експлуатації і ремонту; питання енергозбереження, нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів, екологічного контролю та зменшення забруднюючих викидів. Тому вони успішно працюють у різних підрозділах залізниць та інших галузей.

З 1992 року за пропозицією «Укрзалізниці» до навчального плану спеціальності внесено блок екологічних дисциплін, кафедра почала готувати висококваліфікованих, конкурентноздатних на ринку праці спеціалістів-теплоенергетиків, які мають підвищену екологічну підготовку. Новий навчальний план дозволяє готувати спеціалістів, здатних розробляти ефективні способи зменшення шкідливих викидів енергетичними установками залізничного транспорту. Такі спеціалісти потрібні не тільки в енергетичних, але й в екологічних підрозділах і службах залізничного транспорту та інших галузей.

Галерея