Кафедра «Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент» (ТТДЕМ)

завідувач кафедри

Василенко Олег Вадимович

в.о. завідувача кафедри, к.т.н

корпус 2, поверх 4, кабінет 46

СТУДЕНТИ, ЯКИМ ПОТРІБНО ЗАБРАТИ ДИПЛОМ МАГІСТРА, ТРЕБА ЗАПОВНИТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ОБХІДНИЙ ЛИСТ. ПО ВСІМ ПИТАННЯМ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ШКРАБІЛЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА.

Перелік відповідальних осіб по кафедрі “Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент”

Доцент Василенко Олег Вадимовичтелефон, Viber. Telegram  +380673966747
Ст. викладач Панчук Олексій Вікторовичтелефон, Viber. Telegram  +380664156959
Зав. лабораторії Шкрабіль Тетяна Олександрівнателефон, Viber. Telegram +380506669356

Кафедра «Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент» готує фахівців за освітніми програмами: спеціальності 144 «Теплоенергетика» та освітніми рівнями бакалавр, магістр: «Теплоенергетика»«Енергетичний менеджмент».

Кафедра готує бакалаврів, інженерів, та магістрів-теплоенергетиків для виконання проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт та кваліфікованої експлуатації теплоенергетичного обладнання і теплосилових установок залізничного транспорту, які потрібні також на підприємствах практично всіх галузей.

Випускники кафедри вивчають різноманітне теплоенергетичне обладнання, зокрема: котельні установки, силові установки з двигунами внутрішнього згоряння; системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря; теплові мережі, теплотехнічне устаткування печей, компресорні станції, теплові та електричні станції. Одержана ними підготовка дозволяє для такого обладнання вирішувати питання з дослідження, проектування, експлуатації і ремонту; питання енергозбереження, нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів, екологічного контролю та зменшення забруднюючих викидів. Тому вони успішно працюють у різних підрозділах залізниць та інших галузей.

З 1992 року за пропозицією «Укрзалізниці» до навчального плану спеціальності внесено блок екологічних дисциплін, кафедра почала готувати висококваліфікованих, конкурентноздатних на ринку праці спеціалістів-теплоенергетиків, які мають підвищену екологічну підготовку. Новий навчальний план дозволяє готувати спеціалістів, здатних розробляти ефективні способи зменшення шкідливих викидів енергетичними установками залізничного транспорту. Такі спеціалісти потрібні не тільки в енергетичних, але й в екологічних підрозділах і службах залізничного транспорту та інших галузей.

Кафедра «Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент» (ТТДЕМ)

Колектив кафедри у 2013 році.